Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Naujienos

Įteikta keturiasdešimtoji Zigmo Gėlės premija

2016-05-27

"Poezijos pavasaris" nuvilnijo per Lietuvą. Jo simbolis dailininko Stasio Krasausko sukurta paukštukė, gegužės 27 dieną nutūpė Šiaulių rajone, Naisiuose, poeto Zigmo Gėlės gimtinėje, kur buvo įteikiama 40-oji Zigmo Gėlės vardo premija už pirmąjį poezijos debiutą. 40-ąja premijos laureate tapo Vitalija Pilipauskaitė - Butkienė už poezijos knygą "Kvėpuoju".

Skaityti toliau →

Diskusija dėl Zoknių pervažos

2016-05-25

Dar prieš 30 metų uždaryta Zoknių pervaža kelia daug nepatogumų šiauliečiams, kuriems tenka daryti didžiulį lankstą, kad pasiekti savo tikslą, o užtvertas kelias per geležinkelį gaišina specialiąsias tarnybas, kurios skuba padėti žmonėms.

Skaityti toliau →

Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai surengė diskusiją su savivaldybių merais

2016-05-24

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos salėje vyko Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės narių ( A. Monkauskaitės, R. Baškienės, A. Mockaus, E. Žakario ) susitikimas su Šiaulių krašto savivaldybių merais. Į susitikimą pakviestas Kultūros ministras Šarūnas Birutis pateikė informaciją apie Valstybės investicijų programos vykdymą Lietuvoje ir atskirose savivaldybėse. Ministras apgailestavo, kad 2009 metais net keturis kartus sumažinta VIP kultūrai iki šiol liko neatstatyta, todėl vykdyti kultūros objektų atnaujinimo programas ypatingai sunku, renovacijos tęsiasi eilę metų. Jis paminėjo kiekvienos savivaldybės renovuojamus objektus. Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros centrui per pastarąjį laikotarpį skirta 570 tūkst. eurų.

Skaityti toliau →

Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėti iškilmingi jubiliejai

2016-05-22

Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius iškilmingai minėjo vyskupystės 25-erių metų jubiliejų, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas - 25-erių metų kunigystės jubiliejų. Abu jubiliatai - vienas vyskupo, kitas kunigo - šventimus priėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje.

Skaityti toliau →

Kuršėnai šventė 435 - ąjį gimtadienį

2016-05-21

Lauryno Ivinskio premijos įteikimas, parodos "Sugrįžimai" atidarymas, amatininkų ir knygų mugės, puodininkystės ir kitų amatų pristatymai, veiklos jaunimui, sportinės rungtys, koncertai džiugino kuršėniškius ir miesto svečius, švenčiant 435-ąjį Kuršėnų miesto gimtadienį. Vienas iš šventės akcentų buvo tradicinio ir pagarsėjusio šalyje - Kuršėnų vyniotinio pristatymas. Improvizuotoje lauko kavinėje buvo pasiekti du rekordai: ilgiausias vyniotinis 49 metrai 13 cm, svėrė 108 kg ir daugiausia vienu metu ragavusių - 1832 žmonės.

Skaityti toliau →

Meno darbų parodos "sugrįžimai" atidarymas

2016-05-20

Kuršėnų miesto gimtadieniui skirta meno darbų paroda "Sugrįžimai" atidaryta Kuršėnų kultūros centro parodų salėje. Tai menininkų, susijusių su Kuršėnais, darbų pristatymas miesto visuomenei. Darbus pateikė 17 autorių.

Skaityti toliau →

Įteikta 27 - oji Lauryno Ivinskio premija

2016-05-20

Lietuvos kalendorių pradininko Lauryno Ivinskio premija įteikiama kasmet už geriausią tais metais išleistą kalendorių. Laurynas Ivinskis palaidotas Kuršėnų kapinėse. Jo vardu pavadinta Kuršėnų gimnazija. Kuršėnų kalendorių muziejaus įkūrėja Sigita Lukienė akcentavo Lauryno Ivinskio nuveiktų darbų reikšmę Lietuvai ir jos žmonėms. 27 - osios Lauryno Ivinskio premijos laureatu paskelbtas "2016 m. žemaitiu kalėnduorios". Kalendoriaus iniciatoriui, pagrindiniam sudarytojui, leidyklos "Piko valanda" direktoriui Arūnui Reinikiui įteikta 290 eurų premija. Sveikindama Arūną Reinikį LR Seimo narė Rima Baškienė padėkojo už kūrybišką jo vadovaujamo kolektyvo darbą, Lauryno Ivinskio ir kartu Kuršėnų vardo garsinimą.

Skaityti toliau →

Diskusija su ikimokyklinių įstaigų vadovais

2016-05-19

Ekskursija ir diskusija LR Seime surengta Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovams. Į gausius klausimus apie perspektyvas ir ikimokyklinio darbo tobulinimą atsakė Švietimo, mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Ilona Grigaravižienė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vadovas Kęstutis Kaminskas. Seimo narė Rima Baškienė dalinosi informacija apie numatomus pokyčius švietimo sistemoje: nuo 2016 rugsėjo 1 d. privalomą priešmokyklinį ugdymą, sveikatos ir pasirengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programas, sveikos gyvensenos puoselėjimą, tautiškumo ugdymą. " Švietimui skiriama lėšų tik 4,2 proc. nuo bendro vidaus produkto yra akivaizdžiai nepakankama dalis. Mes atsiliekame nuo 2009 metų turėto 7,2 proc. BVP ir vyriausybės užsibrėžto 6 proc. . Švietimas kaip ir kultūra turi tapti prioritetu, tada galime galvoti apie kitokią visuomenę" - kalbėjo Seimo narė.

Skaityti toliau →

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai aptartos Vaiko gerovės parlamentinės grupės posėdyje

2016-05-18

Vaiko gerovės parlamentinės grupės nariai diskutavo kaip Lietuvos institucijos įgyvendina Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai.

2006 metais JT Generalinėje Asamblėjoje buvo priimta Neįgaliųjų teisių konvencija. Šis dokumentas įtvirtina visas pagrindines žmonių su negalia teises ir aprašo, kaip jos turi būti įgyvendintos. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2010 metais. Kiekviena šalis praėjus 2 metams po Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo privalo pateikti ataskaitą. Lietuva ją pateikė 2012-aisiais. Konvenciją jau ratifikavo 156 valstybės, todėl ataskaitų svarstymo tenka palaukti. Lietuvos oficialioji ataskaita buvo svarstoma 2016 m. balandžio 6-7 d.d. JT būstinėje Ženevoje. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas paskelbė baigiamąsias išvadas Lietuvai, kuriose akcentavo, kad progreso nematyti. Lietuva kritikuojama dėl daugelio dalykų Pasiūlyta išplėsti teisinę negalios sąvoką, nes šiuo metu ji apima tik žmogaus sutrikimus, tačiau ne jo aplinką. Komitetas išreiškė "gilų susirūpinimą", kad sąlygų neįgaliesiems nepritaikymas Lietuvoje faktiškai nelaikomas diskriminacija.

Skaityti toliau →

Spaudos konferencijoje - apie rengiamą lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą

2016-05-17

Gegužės 17 d. įvyko Seimo narių Rimos Baškienės ir Povilo Urbšio spaudos konferencija "Naujoji lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa reikalinga Lietuvos mokiniams", kurioje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Birutė Obelenienė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovė, septynių vaikų mama, gydytoja pediatrė Jolita Pukelienė, Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė-Sakavičienė.

Skaityti toliau →

LVŽS pristatė savo kandidatus į Seimą Šiaulių krašte

2016-05-16

Šiaulių rajono savivaldybėje surengtoje spaudos konferencijoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis pristatė kandidatus į Seimo narius Šiaulių miesto vienmandatinėse apygardose.

Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo nariai Rima Baškienė ir Valerijus Simulik. "Prasidėjusi LR Seimo rinkimų kampanija įgauna pagreitį. Visuomenės nuomonės apklausose reiškia pokyčių viltį, kurių reikia, siekiant oraus žmonių gyvenimo darnioje valstybėje - kalbėjo Ramūnas Karbauskis.

Skaityti toliau →

Penktoji Šiaulių rajono Šeimų šventė - nominuota 11 naujų Šeimų ambasadorių

2016-05-14

Gegužės 15 -oji - Tarptautinė šeimos diena. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994 metų. Šiaulių rajono savivaldybė Šeimos dieną mini išskirtinai - ne tik surengiama šventė, kurios metu kalbama apie šeimos reikšmę, bet ir pagerbiamos darnios, gražiai vaikus auginančios šeimos - jas nominuojant Šeimos ambasadorėmis. Kartu su Šiaulių rajono moterų organizacija "Atgaiva" (prezidentė Birutė Babrauskienė) Seimo narė Rima Baškienė ėmėsi šios iniciatyvos. Joms kasmet talkina seniūnai, iš kiekvienos seniūnijos išrinkdami šeimą ambasadorę. Įgyvendinamas projektas "Darna ir moralė - tvirtos šeimos pagrindas", kurio metu rengiamos konferencijos, forumai, diskusijos, piešinių parodos ir kt., akcentuojant šeimos svarbą mūsų visuomenėje, drąsiai vadinamas pavykusiu.

Skaityti toliau →

Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai - dėmesingi Šiaulių krašto problemoms

2016-05-11

LR Seime surengtas Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės susitikimas su Šiaulių miesto meru Artūru Visockiu ir Šiaulių oro uosto atstovais, kad kartu aptarti Šiaulių miesto savivaldybės įmonės "Šiaulių oro uostas" problemas, pasikviečiant LR Susisiekimo, Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijų atstovus. Suprantant susiklosčiusią situaciją, sutarta, jog būtina ieškoti būdų, kad Šiaulių oro uostas išliktų konkurencingas, galėtų pritraukti daugiau investicijų ir užtikrinti Šiaulių oro uosto išlikimą.

Skaityti toliau →

Seime surengta konferencija: "Lietuvos politinės sistemos ir demokratinių vertybių formavimas Lietuvoje (1920 - 1926 m.)"

2016-05-11

2015 m. gegužės 14 d. Seimas 2016-uosius metus paskelbė Prezidento Kazio Griniaus metais, švenčiant jo 150-ąsias gimimo metines. Seimo narių : Rimos Baškienės ir Albino Mitruliavičiaus parengtam nutarimui pritarė 78 Seimo nariai, o Vyriausybė įpareigota pateikti priemonių planą.

Skaityti toliau →

Atidaryta paroda Parlamento galerijoje, skirta Prezidentui Kaziui Griniui

2016-05-11

2016 - ieji metai Seimo nutarimu paskelbti Prezidento Kazio Griniaus metais. Seime Parlamento galerijoje atidaryta nuotraukų ir dokumentų paroda "Demokratijos keliu: Kaziui Griniui - 150", kurioje pristatoma Prezidento, Ministro Pirmininko, Steigiamojo Seimo, I-III Seimų nario, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus įvairiapusė veikla. Tai puiki proga ne tik išsamiau pažinti išskirtinę, mūsų tautai ir valstybei daug nusipelniusią asmenybę, bet ir to meto istorinį, politinį, socialinį Prezidento K. Griniaus veiklos kontekstą. K. Grinius žinomas kaip Lietuvos atgimimo veikėjas, varpininkas, gydytojas ir Lietuvos Respublikos Prezidentas, didelio dėmesio verta ir jo parlamentinė veikla, vadovavimas Šeštajai Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Skaityti toliau →

Lietuvoje minima Europos diena

2016-05-09

1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Šumano deklaracija, iškėlusi suvienytos Europos ir taikos tarp Europos tautų idėją, laikoma Europos Sąjungos pradžia. 1985 m. Milane vykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime buvo nuspręsta gegužės 9-ąją švęsti Europos dieną. Ši šventė simbolizuoja taiką, laisvę, tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Europos šalių ir jų piliečių. Nuo 2002 metų Europos diena švenčiama ir Lietuvoje.

Skaityti toliau →

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin lankėsi Kryžių kalne

2016-05-07

Vilniuje vykusiame Nacionalinio gailestingumo Kongrese dalyvavęs Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin aplankė Kryžių kalną, o šalia esančiame vienuolyne aukojo Šv. Mišias. Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana, Lietuvos Vyskupų Konfrencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, tėvai pranciškonai, lydintys bei Šiaulių vyskupijos kunigai. Mišių metu Giedojo Šiaulių katedros jaunimo choras "Credo", vadovaujamas Jūratės Minkevičiūtės.

Skaityti toliau →

Talka Kryžių kalne

2016-04-30

Kryžių kalnas - svarbus Lietuvai ir pasauliui lankytinas objektas. Jo aplinkos sutvarkymu rūpinasi Meškuičių seniūnija, tačiau daugiau kaip 6 ha aplinkos tvarkymas nėra lengvas ir paprastas dalykas. Turistų gausa, tarp kryžių nuolat augančios žolės, nuo laiko pūvantys ir virstantys kryžiai - visa tai didžiulis rūpestis. Laukiant atvykstančio garbaus svečio - Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin, norėta dar labiau sutvarkyti Kryžių kalną, kurio kaimynystėje - Bernardinų vienuolyne lankysis minėtas svečias.

Skaityti toliau →

Jubiliejai: Ginkūnų bibliotekos, Gruzdžių gimnazijos, Kuršėnų meno mokyklos

2016-04-28

Ginkūnų bibliotekos 45-mečio minėjimo šventė "Į laiko knygą viskas surašyta" vyko balandžio 28 d. Ginkūnų kultūros centre. Tai dar vienas iš Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių, skirtas Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitei. Šventinio renginio vedantieji Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos moksleiviai Augustė Stancelytė ir Visvaldas Vaičiulis informavo, jog 2016-ieji šalyje paskelbti Bibliotekų ir Bendruomenių metais, paskelbdami Nacionalinės bibliotekų savaitės šūkį "Stiprios bibliotekos - stipri visuomenė". Stipri visuomenė - tai skaitantys, besimokantys ir svajojantys žmonės. Stiprios bibliotekos - tai telkianti ir įkvepianti erdvė. Tai jose dirbantys profesionalai, padedantys asmenybei užaugti, kartu besikeičiantys ir kuriantys.

Skaityti toliau →

Černobylio atominės elektrinės avarijos padariniai ir atsakomybė dėl ateities kartų

2016-04-26

Balandžio 26 dieną minima 30 metų Černobylio atominės elektrinės tragedijos sukaktis. Tai buvo di-džiausia tokio tipo avarija visoje branduolinės energetikos istorijoje. Nors ši nelaimė įvyko prieš tris dešimtmečius, nelaimės pasekmės jaučiamos iki šių dienų. Ne tik ekonominės politinės, bet ir fizinės bei moralinės.

Skaityti toliau →

Knygos "Gyvenimas, koks jis buvo (Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija)" pristatymo šventė Kuršėnuose

2016-04-25

Balandžio 23-29 dienomis jau šešioliktą kartą Lietuvoje minint Nacionalinę bibliotekų savaitę, Kuršėnų kultūros centre surengta Ramunės Sakalauskaitės knygos "Gyvenimas, koks jis buvo (Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija)" pristatymo šventė. Važinėdama po Lietuvą ir užsienį autorė pristato savo knygą, kuri yra pirmoji monsinjoro Kazimiero Vasiliausko (1922-2001) biografija. Skaitytojams pristatoma 4 metus rašyta knyga apie politinio kalinio ir tremtinio, pirmojo Vilniaus arkikatedros klebono bei atkurtos kunigų seminarijos rektoriaus, Vilniaus miesto garbės piliečio, pagerbto daugybe valstybės apdovanojimų gyvenimą.

Skaityti toliau →

Valstiečių ir žaliųjų sąjunga ruošiasi būsimiems Seimo rinkimams

2016-04-22

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos skyriuose vyksta susirinkimai, siūlomi ir tvirtinami kandidatai į vienmandates rinkimų apygardas, į LVŽS rinkimų sąrašą. Šiaulių rajono skyrius balandžio 18 d., susirinkęs į susirinkimą aptarė ženkliai pasikeitusią situaciją, nes įgyvendinant Konstitucinio teismo sprendimą, kad vienmandatės rinkimų apygardos būtų tolygaus dydžio, oponentų pastangomis, Šiaulių rajone buvo įvykdytas Džerimanderingo principas - rajono teritoriją atitikusi Šiaulių kaimiškoji rinkimų apygarda sudalinta į tris dalis, visose paliekant mažesniąją rajono rinkėjų dalį. Dėl politinių interesų, apie 20 proc. rinkėjų prijungta prie Kelmės, 32 proc. prie Joniškio ir likusi apie 48 proc. rajono dalis prijungta prie Šiaulių Dainų rinkimų apygardos. Kuršėnų - Dainų rinkimų apygardoje kandidatuoti į LR Seimą Šiaulių rajono skyrius pasiūlė Rimą Baškienę, kuri jau tris kadencijas dirba Seime, kaskart išrenkama toje pačioje Šiaulių kaimiškojoje rinkimų apygardoje.

Skaityti toliau →

Surengta diskusija dėl Vaikų išlaikymo fondo veiklos tobulinimo

2016-04-20

Seimo Vaiko gerovės parlamentinė grupės pirmininkės pavaduotojos Rimos Baškienės iniciatyva surengta diskusija apie nuo 2008 m. Lietuvoje veikiantį Vaikų išlaikymo fondą. Šio fondo įsteigimo ir įstatymo autorė buvo Seimo narė Rima Baškienė. 2006 gruodžio 19 d. LR Seimo priimto Vaikų išlaikymo fondo įstatymo pagrindu vaikų išlaikymą - alimentus mokėdavo valstybė, paskelbdama alimentų nemokantį asmenį valstybės skolininku be senaties termino. Vaikų išlaikymo fondo administracijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri vykdo Vaikų išlaikymo fondo administratoriaus funkcijas, 2008-2015 metais iš viso gauta daugiau nei 51 tūkst. prašymų Fondo išmokoms gauti. Fondo administracija 2015 metais vidutiniškai per mėnesį gavo 260 naujų prašymų išmokoms gauti ir mokėjo išmokas apie 23,5 tūkst. išmokų gavėjų (vaikų). 2015 metais išmokėta daugiau kaip 14 mln. eurų Fondo išmokų, susigrąžinta apie 0,5 mln. eurų.

Skaityti toliau →

Dovana Kuršėnams - akmenų ir medelių kompozicija prie tremtinių paminklo

2016-04-16

Seniai puoselėta Seimo narės Rimos Baškienės idėja - pakeisti aplinką prie Kuršėnų bažnyčios tremtinių paminklo, papuošiant Kuršėnų miestą - įgyvendinta. Prie šio tikslo prisidėjo daug geros valios žmonių.

Skaityti toliau →

Pasaulinė kultūros diena paminėta pagerbiant kultūros darbuotojus

2016-04-15

Lietuva, kaip ir daugelis pasaulio šalių, balandžio 15 d. mini Pasaulinę kultūros dieną. Šiemet Lietuvoje ji minima jau dešimtą kartą. LR Seimas 2006 m. liepos 19 d. įteisino kaip atmintiną dieną.

Skaityti toliau →

Spaudos konferencijoje - apie pagalbą kuriant, išsaugant ir stiprinant šeimą

2016-04-14

2016 m. balandžio 14 d. vyko Seimo narių Rimos Baškienės, Rimanto Jono Dagio ir Ritos Tamašunienės spaudos konferencija "Šeimos stiprinimo įstatymas - pagalba kuriant, išsaugant ir stiprinant šeimą", kurioje dalyvavo Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė ir Gausių šeimų asociacijos pirmininkė Angelė Kostogrizienė.

Skaityti toliau →

Konferencijoje dar kartą apie migraciją

2016-04-13

Vyriausybei vis dar nesiimant konkrečių veiksmų dėl emigracijos mažinimo, Lietuvos mokslo akademijoje, mokslininkai, politikai, visuomenės atstovai dar kartą diskutavo apie nesuvaldomą ir nestabdomą migraciją.

Skaityti toliau →

Tęsia darbą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisija

2016-04-12

LR Vyriausybės rūmuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo premjeras A. Butkevičius. Komisijos nariais patvirtinti LR Prezidento kanceliarijos, LR ministrai, Lietuvos verslo konfederacijos, LR Prezidento kanceliarijos, studentų sąjungos, moksleivių parlamento, mokslo akademijos, Savivaldybių asociacijos atstovai. LR Seimą komisijoje atstovauja Seimo pirmininkė L. Graužinienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai: R. Baškienė ir R. Paliukas. Seimo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimu 2018 metai paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais, tarpžinybinė darbo grupė parengė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą, kurios įgyvendinimo koordinavimą pavesta minėtai komisijai.

Skaityti toliau →

Seime svarstomas Darbo kodeksas. Kam jis bus naudingas?

2016-04-12

Į plenarinių posėdžių salę sugrįžo Darbo kodeksas. Viso socialinio modelio paketo dar teks palaukti, nes dalis įstatymų dar liko neapsvarstyta komitetuose. 2015 m. spalio 15 d. po pateikimo Seimas pritarė DK ir lydimiesiems įstatymas 82 balsais "už", suprasdamas, kad pokyčiai būtini, kad darbo santykius reikia padaryti lankstesnius, nes ekonomika auga lėtai, Lietuvą aplenkia investicijos. Sklandė abejonės, ar tikrai nuoširdžiai buvo norima, kad Socialinis modelis būtų priimtas, nes įsiveliant į gausybę pataisų bus tik vilkinamas procesas. Stebino Vyriausybės elgesys - kodėl galutinai nesuderinus su Trišale taryba Seimui buvo pateiktas toks pusfabrikatis? Kartu su Profesinių sąjungų atstovais dar 2015 m. spalio mėn. Mišrios Seimo narių grupės surengtoje spaudos konferencijoje akcentavome, kad Trišalė taryba, priešingai nei skelbiama viešumoje, nepasiekė sutarimo dėl ypač svarbių klausimų, susijusių su darbo laiku, apmokėjimu, išeitinėmis išmokomis atleidus darbuotoją darbdavio iniciatyva, streikais, atostogomis mokslui ir kita.

Skaityti toliau →

"Aukso paukštės" nominacija - jaunimo chorui "Melomanai"

2016-04-09

Šiaulių rajono kultūros centro jaunimo mišriam chorui "Melomanai" įteikta "Aukso paukštė" - Lietuvos liaudies kultūros centro aukščiausias apdovanojimas, skiriamas mėgėjų meno kolektyvui. Choras švenčia ir penkerių metų sukaktį. Šventę vedė kultūros centro direktorė Jovita Lubienė ir Linas Laureckis.

Skaityti toliau →

Vietos bendruomenės atsiskaito savo žmonėms

2016-04-08

Susitikimai su vietos bendruomenių nariais leidžia geriau pasidžiaugti jų nuveiktais darbais, sužinoti problemas ir rūpesčius, padėti juos spręsti, perduoti informaciją apie Lietuvoje veikiančių vietos bendruomenių pasiekimus, įgyvendinamus projektus. Kaip ilgametė Meškuičių bendruomenės narė dalyvavau jų ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime. Bendruomenės pirmininkė, vadovavusi bendruomenei tris metus, Irmina Galkauskienė perskaitė išsamią bendruomenės veiklos ataskaitą už 2015 metus, paminėdama tiek tradicines veiklas, tiek nuveiktus, tiek dar ne pilnai padarytus darbus. Perskaitytos finansinė ir Meškuičių seniūnijos ataskaitos.

Skaityti toliau →

Seimo parlamentinės grupės "Už šeimą" nariai parengė Šeimos stiprinimo įstatymą

2016-04-08

Šeimos stiprinimo įstatymo projekto tikslas - įtvirtinti teisinių nuostatų sistemą, užtikrinančią sudarymą sąlygų, padedančių kurti, išsaugoti bei stiprinti šeimą, kaip pirminę ir prigimtinę bendruomenę bei palankiausią vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinką, užtikrinančią Lietuvos valstybės bei tautos gyvybingumą ir istorinį išlikimą. Siekiama įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus, bendrąsias šeimos stiprinimo nuostatas, šeimos stiprinimo kryptis ir šeimos stiprinimo organizavimą ir valdymą ir taip užtikrinti šeimos politikos nuoseklumą ir ilgalaikiškumą bei veiksmų tęstinumą ir koordinavimą. Siekiama, kad valdžios institucijos imtųsi priemonių, kurios iš esmės gerintų šeimų padėtį, skatintų susilaukti vaikų, kurtų šeimoms palankią aplinką.

Skaityti toliau →

2017- uosius siūloma paskelbti Algirdo Juliaus Greimo metais

2016-04-06

Seimo nariai: Raimundas Paliukas, Rima Baškienė, Orinta Leiputė ir Valentinas Stundys parengė Seimo nutarimą - 2017 metus paskelbti Algirdo Juliaus Greimo metais. Kitąmet bus minimos Šiaulių krašte gyvenusio ir visame pasaulyje žinomo lietuvių kilmės prancūzų kalbininko, mitologo, vieno žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjo A. J. Greimo 100-osios gimimo metinės. Ši sukaktis įtraukta į UNESCO Generalinės konferencijos metu patvirtintą UNESCO ir valstybių narių 2016-2017 m. minimų sukakčių sąrašą, kuriame yra per 40 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų.

Skaityti toliau →

Įstatymo projektu siūloma mažinti piktnaudžiavimą azartiniais lošimais

2016-04-05

Rima Baškienė ir grupė Seimo narių parengė Azartinių lošimų įstatymo pataisas. Projekto tikslas - mažinti įsitraukiančiųjų į azartinius lošimus asmenų skaičių, mažinti piktnaudžiavimą azartiniais lošimais, kurie gali sukelti žalą socialinei ir ekonominei žmonių gerovei. Lošimų priežiūros tarnybos prie LR Finansų ministerijos (toliau - LPT) duomenimis, Lietuvoje daugiau nei pusė (53%) 18 - 40 metų amžiaus žmonių, gyvenančių didžiuosiuose Lietuvos miestuose, yra lošę azartinius lošimus. Trečdalis (33%) aktyvių lošėjų pripažino, jog lošimas jiems kelia finansinių, psichologinių, bendravimo su šeima ir draugais problemų. Dažniausios lošimų vietos: lošimo automatų salone - 36%, internete - 28%, lažybų punkte - 19%, lošimo namuose (kazino) - 16%. Lošiančiųjų amžius: 30% 18-24 metų, 29% 25-30 metų, 22% 31-35 metų, 19% 36-40 metų. 18% apklaustųjų pirmą lošimų patirtį įgijo būdami nepilnamečiais (iki 18 metų).

Skaityti toliau →

Vienuoliktojoje vaikų knygų šventėje Kuršėnuose - daug džiaugsmo ir dovanų

2016-04-04

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centre vyko tradicinė vaikų knygos šventė "Pasibelsk į knygos širdį". Jau vienuoliktą kartą Seimo narės Rimos Baškienės iniciatyva, švenčiant Tarptautinę vaikų knygų dieną - knygų bičiuliai, daugiausiai perskaitę knygų Kuršėnų miesto vaikai apdovanojami vertingomis dovanomis - knygomis. Pagerbiami ir apdovanojami ne tik aktyviausi bibliotekos skaitytojai - vaikai, bet ir aktyviausiai skaitanti klasė, mokykla. Taip pat buvo pagerbiami ir asmenys, remiantys biblioteką ar kitaip prisidedantys prie skatinimo skaityti knygas.

Skaityti toliau →

Mokinių savivaldų forumo diskusija Kuršėnuose

2016-03-31

Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų informacinio centro regioninės politikos komitetas surengė ataskaitinį mokinių savivaldų forumą Kuršėnuose. Mokinių savivaldų forumo pirmininkė Monika Kiriejavaitė pristatė savo veiklos ataskaitą, kurioje atsispindėjo labai aktyvi Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono veikla. Surengta daug akcijų, mokymų, konferencijų, įgyvendinta labai daug projektų, telkiančių jaunimą savanorystei, kitiems prasmingiems darbams.

Skaityti toliau →

Ar bus išgirsti žemdirbių reikalavimai?

2016-03-30

Kovo 30 d. Vilniuje vyko žemdirbių protesto akcija. Į ją susirinko per tūkstantis ūkininkų. Protesto dalyviai būriavosi prie Seimo, o paskui patraukė link Žemės ūkio ministerijos, kur visą mėnesį ketina protestuoti pasistatę palapinę. Žemdirbiai išsakė reikalavimus dėl žemės ūkio ir kaimo ateities, aukštesnių pieno supirkimo kainų.

Skaityti toliau →

Sveikinimas Šventų Velykų proga

2016-03-27

Nuoširdžiai sveikinu sulaukus Šventų Velykų! Linkiu, kad Kristaus prisikėlimas džiaugsmu ir šviesa pildytų Jūsų širdis, paskatintų santarvei ir meilei.

Skaityti toliau →

Dar dviejų ekskursijų dalyviai lankėsi Seime

2016-03-24

Kovo 22 ir 24 dienomis Seimo narė Rima Baškienė surengė ekskursijas LR Seime Šiaulių rajono Raudėnų bendruomenės nariams ir Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos geriausiai besimokantiems moksleiviams.

Skaityti toliau →

Diskusija apie UNESCO ir Lietuvos vaidmenį, įgyvendinant Jungtinių Tautų "Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų"

2016-03-23

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai surengė diskusiją apie UNESCO ir Lietuvos vaidmenį, įgyvendinant Jungtinių Tautų "Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų", kurioje dalyvavo ambasadorius Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas UNESCO dr. Arūnas Gelūnas.

Skaityti toliau →

Maldos pusryčiuose - apie šeimos politiką ir gailestingumą

2016-03-19

Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre pirmą kartą surengti Maldos pusryčiai, kurių metu buvo aptarti aktualūs šiandienos bažnyčios ir visuomenės gyvenimo klausimai. Svarbiausiomis temomis buvo - šeimos politika ir gailestingumas.

Skaityti toliau →

Lietuvos tautodailininkų sąjungos 50-metis paminėtas įspūdinga paroda

2016-03-19

Lietuvos tautodailininkų sąjunga - tai organizacija, vienijanti tautodailės kūrėjus, įkurta 1966 metais, siekianti išsaugoti ir kūrybiškai vystyti senųjų meistrų meno ir išminties klodus, puoselėti senuosius amatus, senųjų meistrų meninį palikimą. Vėl atgijo kažkada nutilusios audimo staklės, keramikai išradingai žiedžia puikius ąsočius, puodynes, išaugo profesinis ir meninis medžio drožėjų, kalvių, akmentašių lygis. Šiandien modernios kultūros sraute ypač aktualu, neprarasti savito senojo Lietuvos sodžiaus meno dvasios, pagarbiai saugoti vieną iš subtiliausių ir būtiniausių kūrėjų sąlygų - laisvės pojūtį.

Skaityti toliau →

Gyvensenos medicinos reikšmė aptarta tarptautinėje konferencijoje

2016-03-17

Seime vyko Seimo narės Rimos Baškienės spaudos konferencija "Gyvensenos medicina: raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą", kurioje garsiausi užsienio šalių ir Lietuvos medikai supažindino su sveikos gyvensenos mokslu - gyvensenos medicina ir pristatė savo patirtį, kaip būtų galima pagerinti gyventojų sveikatos būklę. Konferencijoje dalyvavo "Ann Wigmore fondo" steigėjas Paulius Jaruševičius, gydytojas prof. Algimantas Kirkutis, gyvensenos medicinos specialistai iš JAV, Vokietijos ir Šveicarijos: John Kelly, Hans Diehl, David Katz, Brian Clement, Birgit-Christiane Zyriax, Heike Englert ir kiti dalyviai, kurie išsakė daug prasmingų pastebėjimų apie gyvensenos medicinos, kaip rakto į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą ir būtinybę apie tai šviesti visuomenę.

Skaityti toliau →

Nerimą keliantis Kazokiškių sąvartyno eksploatavimas

2016-03-16

2016 m. kovo 16 d. LR Seime vyko Seimo narių Rimos Baškienės, Vidos Marijos Čigriejienės ir Ryto Kupčinsko spaudos konferencija "Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo pasekmės", kurioje dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius, Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Algimantas Adomaitis, Kazokiškių bendruomenės atstovė, advokatė Ramunė Ramanauskienė, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Uoka.

Skaityti toliau →

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiuose - kvietimas didžiuotis savo valstybe

2016-03-11

1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba priėmė Aktą "Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo", už kurį balsavo 124, susilaikė 6 deputatai. Šiuo aktu Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutarė ir iškilmingai paskelbė, kad yra atkuriamas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suverenių galių vykdymas, ir Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Skaityti toliau →

Sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

2016-03-11

Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena - mus drąsina, įkvepia ir veda iškovotos laisvės keliu, ragindama didžiuotis savo Tėvyne ir kilniais darbais prisidėti prie jos klestėjimo. Ačiū, kad kartu kuriame šviesesnę ir gražesnę Lietuvos ateitį.

Skaityti toliau →

Spaudos konferencijoje apie etninę kultūrą ir Lietuvos valstybingumo tvirtinimo darbus

2016-03-10

Seime surengta Švietimo kultūros komiteto narės Rimos Baškienės spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir Vilniaus universiteto doc. dr. Filomena Kavoliutė.

Skaityti toliau →

Šiaulių rajono delegacija ne tik lankėsi bet ir surengė koncertą LR Seime

2016-03-10

Šiaulių rajono Piktuižių ir Šakynos kaimų bendruomenių nariai, aktyviausi Šakynos seniūnijos gyventojai, renginių rėmėjai, mokiniai lankėsi Seime, o Seimo rūmų Parlamento galerijoje Piktuižių moterų vokalinio ansamblio narės surengė įspūdingą koncertą.

Skaityti toliau →

Konferencijoje aptartos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės

2016-03-09

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Etninės kultūros globos taryba surengė konferenciją "Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės", kuriai pirmininkavo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė. Konferencijos tikslas - supažindinti su gyvenamųjų vietų vardų daugialype verte, jų nykimo ir naikinimo etapais, pasidalyti informacija apie kaimyninių valstybių patirtį juos saugant, teikti siūlymus dėl savo krašto gyvenamųjų vietovardžių išsaugojimo.

Skaityti toliau →

Kraujo donorystės akcija Seime

2016-03-08

Kovo 8 d. Seimo Europos informacijos biure vyko kraujo donorystės akcija, kuria buvo siekiama padėti gelbėti gyvybes. Akcijoje dalyvavo Seimo nariai, Seimo kanceliarijos darbuotojai.

Skaityti toliau →

Neeiliniame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje - nepatogūs ir patogūs klausimai

2016-03-02

Seimo narių Gintaro Steponavičiaus, Valentino Stundžio, Rimos Baškienės ir Vytauto Juozapaičio iniciatyva įvyko neeilinis Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis. Seimo nariai siekė išsiaiškinti situaciją dėl švietimo profsąjungų ir Vyriausybės derybų bei pareikalavo, kad Švietimo ir mokslo ministerija pateiktų informaciją apie ministerijos vykdomą Valstybės investicijų programą bei neformaliojo vaikų švietimo krepšelio finansavimo metodikos taikymą.

Skaityti toliau →

Projektas "Išsaugokime vyrus" tęsia savo kilnią misiją

2016-02-29

Sveikos gyvensenos puoselėtojas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis, kartu su Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija, nuo 2011 m. įgyvendina projektą "Išsaugokime vyrus", kurio tikslas - skatinti vyrus nuo 45 m. pasitikrinti sveikatą ir atlikti prostatos specifinio antigeno (PSA) kraujo tyrimą, nes ankstyvoje stadijoje aptikta ir laiku gydoma liga garantuoja pasveikimą.

Skaityti toliau →

Vilniaus knygų mugėje labiausiai džiugino vaikams dovanojamos knygos

2016-02-25

Parodų ir kongresų centre "Litexpo" atidaryta 17-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Ji vyks keturias dienas. Mugės tema - "Personažas ieško autoriaus". Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kaip Knygų mugės globėja, pasveikino jos dalyvius - autorius, leidėjus, skaitytojus, aplankė mugės stendus. Šiemet mugėje buvo surengta apie 400 įvairių renginių: knygų pristatymų, susitikimų su autoriais, diskusijų, kino peržiūrų, spektaklių ir koncertų.

Skaityti toliau →

Pasitarime dėl neįvykusios sesijos, keisti Premjero atsakymai

2016-02-23

Seimo opozicinės frakcijos dėl valdančiųjų blokuotos neeilinės sesijos pasiaiškinti pakvietė premjerą Algirdą Butkevičių ir Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę.

Neeilinė Seimo sesija buvo inicijuota surinkus 48 parlamentarų parašus. Buvo numatyta svarstyti eilė svarbių įstatymų projektų ir užduoti klausimus ministrams apie galimos korupcijos faktus. Tačiau į posėdį susirinkę Seimo valdantieji vasario 17 dieną nepritarė opozicijos pateiktai sesijos darbų programai. Opozicija tokį valdančiųjų elgesį pavadino demokratijos erozija.

Skaityti toliau →

Lietuvos moksleivių sąjungos regioninis forumas Kuršėnuose

2016-02-20

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje vasario 19-21 dienomis vyko Lietuvos moksleivių sąjungos regioninis forumas "Ko man dar reikia?" LMS regioninis forumas skirtas Šiaulių bei Telšių regionų mokinių savivaldų informavimo centrų (MSIC) savanoriams (Kelmė, Šiauliai, Telšiai, Plungė, Mažeikiai, Radviliškis, Akmenė, Kuršėnai, Joniškis). Forume dalyvavo per 100 mokinių. Forumo organizatoriai - Kuršėnų ir Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centrai.

Skaityti toliau →

Lietuvos valstybės atkūrimas paminėtas iškilmingais renginiais

2016-02-16

Vasario 12-16 dienomis 98-osios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės iškilmingai paminėtos Šiaulių rajone. Seniūnijose, mokyklose surengtos mūsų tautą telkiančios ir vienijančios dienos renginiai. Šakynoje, Pakumulšiuose, Kuršėnuose ir kt. žiūrovus džiugino tautinius šokius šokantis, lietuviškas dainas dainuojantis, meilės Lietuvai posmus sakantis jaunimas ir vyresnieji.

Skaityti toliau →

Sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

2016-02-16

Mielieji tautiečiai,

Vasario 16 - oji yra jėga, telkianti ir vienijanti mūsų tautą, raginanti nepaskęsti problemose ir rūpesčiuose, kviečianti didžiuotis ir saugoti protėvių ir tėvų iškovotą Laisvę ir Nepriklausomybę. Idealų siekimas, vertybių puoselėjimas yra tikrasis mūsų kelias. Iš didingos praeities pasisėmę išminties ir tvirtybės, būkime vieningi, saugodami gimtąją kalbą, kultūrą, kurdami šviesią Lietuvos ateitį.

Sveikinu Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!
Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė

Skaityti toliau →

Draugai apsilankė Seime

2016-02-15

Pasveikinti su artėjančia Lietuvos valstybės atkūrimo diena į Lietuvos Respublikos Seimą atvyko buvę Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos gimnazistai, dabar įvairių Vilniaus universitetų pirmo kurso studentai.

Skaityti toliau →

LR Seime paskelbtos Lietuvių kalbos dienos

2016-02-15

Vasario 15 d. Seime vykusioje spaudos konferencijoje buvo pranešta apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto paskelbtas Lietuvių kalbos dienas, išskirtiniame laikotarpyje - nuo 2016 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d. Šių dienų tikslas - skleisti žinias apie lietuvių kalbą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir didinti lietuvių kalbos prestižą.

Skaityti toliau →

Nusilenkta deimantines vestuves šventusiems kuršėniškiams

2016-02-13

Šiaulių rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje vyko ypatinga ir išskirtinai iškilminga šventė. Tądien santuokos 60-metį šventė kuršėniškiai Stanislava ir Emilis Šlefendorfai.

Skaityti toliau →

Pagramančio - Lietuvos mažoji kultūros sostinės atidarymas

2016-02-13

Pagramančio miestelio kultūros namai nušviesti ryškiomis spalvomis skelbė, kad čia vyksta išskirtinis renginys. Čia iškilmingai atidaryta viena iš dešimties 2016 metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Pasakojimai ir padavimai apie Pagramančio istoriją, garsius šio krašto žmones, nuostabūs Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestro (vadovas Arūnas Rakevičius, dirigentas Tadas Zakarauskas) atliekami kūriniai susirinkusiesiems paliko neišdildomą įspūdį.

Skaityti toliau →

Vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio vizitas Naisiuose

2016-02-11

Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis su ministerijos atstovais lankėsi Šiaulių rajone, Naisiuose, kur susitiko su Naisių bendruomenės atstovais, Šiaulių rajono jaunaisiais policijos rėmėjais, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininke Guoda Burokiene, Šiaulių rajono meru Antanu Bezaru, LR Seimo nare Rima Baškiene.

Skaityti toliau →

Startuoja akcija "Vairuoju blaivus, nes myliu Jus"

2016-02-10

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai nuolat pasisako ir savo veiksmais įrodo, kad kova su alkoholiu yra jų nuoseklus siekis. Jų inicijuoti ir Seime priimti įstatymai bei savivaldybių tarybų sprendimai jau eilėje savivaldybių leidžia džiaugtis blaiviais renginiais. Artėjant šv. Valentino dienai startuoja socialinė spalvotų širdučių akcija "Vairuoju blaivus, nes myliu Jus". Vairuotojai kviečiami papuošti savo automobilius meilės simbolio lipdukais ir taip skatinti kitų vairuotojų atsakingumą, nesėsti girtam už automobilio vairo.

Skaityti toliau →

Kaip paminėsime Tarptautinę vaikų knygos dieną?

2016-02-08

Balandžio 2-oji -Tarptautinė vaikų knygos diena. Idėją ją švęsti 1967 metais iškėlė Tarptautinė vaikų knygos taryba (IBBY). Kiekvienais metais kuri nors šalis yra tos šventės rėmėja. Tos šalies rašytojas rašo kreipimąsi, atvirą laišką pasaulio visuomenei, o dailininkas kuria plakatą. Šią dieną rengiamos vaikų ir jaunimo literatūros konkursai, parodos, konferencijos daugelyje pasaulio šalių.

Skaityti toliau →

Didžioji užgavėnių šventė Naisiuose

2016-02-07

Užgavėnės - graži žiemos pabaigos šventė, apipinta džiaugsmu, įvairiais papročiais, apeigomis. Kai kurių tyrinėtojų teigimu, šios kalendorinės šventės užuomazgos Lietuvoje minimos nuo XV a. Pasak etnologo Liberto Klimkos, užgavėnių šventės paprotys persirengti žvėrimis, gyvuliais, svetimais žmonėmis, tai ne tik pramoga. Persirengėlių misija - padėti žmonėms rasti santarvę su gamta ir bendruomene. Vis dėlto svarbiausia Užgavėnių atėjūnų užduotis išvaryti atsibodusią piktąją žiemos dvasią, kaip ją bevadintumėme - More, Magde, Kuotre, Sene Kūniške ar Gavėnu. Jų laukia liūdnas galas: nustūmimas nuo kalno, paskandinimas etiketėje ar supleškinimas laužo liepsnose. Tada, sakoma, ir pavasaris greičiau ateisiąs.

Skaityti toliau →

Gelgaudiškio - 2016 m. Mažosios Lietuvos kultūros sostinės pristatymo šventė

2016-02-06

Vasario 6 dieną Gelgaudiškio kultūros centre vyko oficialus Gelgaudiškio - 2016 m. Mažosios Lietuvos kultūros sostinės pristatymo renginys "Turtingas mūsų kraštas". Gelgaudiškis, šiais metais paskelbtas viena iš 10-ies mažųjų Lietuvos kultūros sostinių.

Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių idėjos iniciatorius, Lietuvos kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis kalbėjo: "Siekdamas kaimo, miestelių kultūrinio gyvenimo intensyvinimo, inicijavau mažųjų Lietuvos kultūros sostinių judėjimą. Šis judėjimas leis daug plačiau pristatyti regionų kultūrą, ten kuriančius žmones. Tautodailė, etnokultūra, saugomi architektūros, gamtos objektai, kulinarinis paveldas ir dar daug svarbaus Lietuvos kultūrai išsaugota kaimuose, miesteliuose. Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių judėjimas paskatins bendruomenes parengti kaimų, miestelių ilgalaikio kultūrinio gyvenimo strategijas.

Skaityti toliau →

Leidybos rėmimo programa padeda gimti naujoms knygoms

2016-02-05

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre vyko knygų bičiulių, rašytojų popietė, kurioje buvo apžvelgti leidiniai, kuriuos iš dalies finansavo Šiaulių rajono savivaldybė. 2015 metais iš Šiaulių rajono savivaldybės Leidybos rėmimo programos paremti 6 leidiniai.

Buvo pristatytas naujas dainų rinkinys iš serijos "Dainų karaliai ir karalienės, kuriame skambėjo Žemaičių dainininkės Mortos Katkienės dainos. Apie šį dainų rinkinį kalbėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Daiva Vyčinienė ir etnomuzikos pedagogė, etnomuzikologijos katedros archyvo darbuotoja Varsa Zakarienė.

Skaityti toliau →

Šiaulių miesto ir rajono policijos 2015 metų darbo rezultatų aptarimas

2016-02-05

Jau antri metai Šiaulių rajono bendruomenė išklauso policijos veiklos ataskaitą. Šiemet, Kuršėnų kultūros centro salėje, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas Ričardas Šiuberevičius pristatė 2015 metų policijos veiklos rezultatus. Daugiau kaip du dešimtmečius Šiaulių miesto ir rajono teritorijose veikė atskiri policijos komisariatai. 1994 m. buvo įkurti du Šiaulių miesto teritoriniai policijos komisariatai. Vykdant teritorinių policijos įstaigų reorganizaciją, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto pirmasis ir antrasis policijos komisariatai buvo sujungti. Taip susikūrė Šiaulių miesto policijos komisariatas. Šiaulių rajono policijos įkūrimas skaičiuojamas nuo 1991 m., kai buvo reorganizuota milicija. 2008 m. spalio 1 d., vykstant visos Lietuvos policijos reorganizacijai, Šiaulių rajono policijos komisariatas tapo sudėtine Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato dalimi. Įgyvendinant Lietuvos policijos veiklos optimizavimo programą, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. įkuriamas Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis padalinys.

Skaityti toliau →

Konferencija: "Krikščioniško pilietinio veikimo iššūkiai ir vizijos"

2016-01-23

Sausio 23 d., šeštadienį, LR Seime Konstitucijos salėje vyko konferencija "Krikščioniško pilietinio veikimo iššūkiai ir vizijos". Konferencijoje buvo apžvelgti pagrindiniai krikščioniško pilietinio veikimo iššūkiai ir aptarta krikščioniškos politikos vizija šalies vidaus ir užsienio politikai, siekiant suburti pilietiškai aktyvius įvairių denominacijų Lietuvos krikščionis.

Skaityti toliau →

Pasitarimas dėl lituanistinio švietimo bei kultūros paveldo išsaugojimo

2016-01-22

Jurbarko rajone Panemunės pilyje vyko pasitarimas dėl lituanistinio švietimo, kultūros paveldo išsaugojimo bei Lietuvos savivaldybių su Kaliningrado srities partnerėmis bendradarbiavimo. Pasitarime dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai - Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos nariai R. Paliukas ir R. Baškienė, jurbarkietis Seimo narys J. Pauža, Kultūros, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai, LR konsulatų Kaliningrade ir Sovetske vadovai, savivaldybių merai.

Skaityti toliau →

Vietos bendruomenių metų atidarymo renginys Šumske

2016-01-21

Šumsko (Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.) bendruomenės namuose vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir Vietos veiklos grupių surengtas šventinis Vietos bendruomenių metų atidarymo renginys, kuriame dalyvavo gausus būrys bendruomenių atstovų iš visos Lietuvos . Į šventę atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Gaja Šavelė, LR Vyriausybės ministro pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, LR Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, LR Seimo nariai Donatas Jankauskas, Rima Baškienė, Albinas Mitrulevičius, mecenatas Ramūnas Karbauskis ir kiti svečiai.

Skaityti toliau →

Kužių miestelis pasipuošė modernizuotu pastatu ir sutvarkyta aplinka

2016-01-20

2016 metai paskelbti vietos bendruomenių metais, tad ypač džiugu kabėti apie aktyvias bendruomenes, sutelktą seniūnijos ir savivaldybės darbą, kurio rezultate sausio 20 d. Kužių bendruomenei buvo pristatytas projektas "Gyvenamosios aplinkos ir bendruomeninės infrastruktūros gerinimas bei viešojo pastato modernizavimas Kužių miestelyje", kurio įgyvendinimo metu atlikti infrastuktūros gerinimo darbai įrengiant apšvietimą, automobilių stovėjimo aikšteles, privažiuojamuosius kelius, pėsčiųjų takus, poilsio ir laisvalaikio zoną su suolais ir vaikų žaidimų aikštele. Modernizuotas viešasis pastatas pritaikytas bendruomenės poreikiams. Čia kartu dirbs seniūnijos, policijos, pašto ir kultūros darbuotojai. Projekto vertė - 1 mln. 320 tūkst. eurų.

Skaityti toliau →

Konferencijoje Seime - latvių patirtis ir teisiniai argumentai, išsaugant valstybinę kalbą

2016-01-15

LR Seime Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto inicijuota konferencija "Valstybinės kalbos politika ir asmenvardžių rašyba valstybės dokumentuose", kurioje dalyvavo žymūs Latvijos Respublikos mokslininkai - prof. dr. Ina Druvietė ir prof. dr. Maris Baltinis, Seimo nariai, iniciatyvinės grupės "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovai, buvo labai savalaikė ir prasminga. Konferenciją vedė habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, asociacijos "Lietuvos ir Latvijos forumo pirmininkas" prof. Alvydas Butkus ir Seimo narys Valentinas Stundys.

Skaityti toliau →

Susitikimas su Armėnijos Nacionalinės Asamblėjos atstovais

2016-01-14

Armėnijos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko pavaduotojas E. Šarmazanovas ir jį lydinti delegacija susitiko su Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupės nariais D. Kuodyte, K. Masiuliu, E. Vareikiu ir R. Baškienė. Po to vyko susitikimas su Seimo Pirmininko pavaduotoju, Europos reikalų komiteto pirmininku Gediminu Kirkilu ir Užsienio reikalų komiteto pirmininku Benediktu Juodka.

Skaityti toliau →

Astravo atominės elektrinės statyba turi būti sustabdyta

2016-01-14

Sausio 14 d. Seime opozicijos lyderis Andrius Kubilius inicijavo diskusiją "Energetikos pusryčiai", kurioje buvo nagrinėjama Astrave statomos atominės elektrinės galima neigiama įtaka Lietuvos energetikos sistemai, planams ją sinchronizuoti su kontinentiniu Europos tinklu bei galimybės šiuos iššūkius suvaldyti.

Skaityti toliau →

25-oji Laisvės gynėjų ir tragiškų Sausio 13-osios įvykių minėjimo diena

2016-01-13

Sausio 12 ąją uždegant atminimo laužus prie Seimo dalyvavo šimtai žmonių, tarp jų buvo ir LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, premjeras Algirdas Butkevičius, Seimo nariai. Skambėjo 1991-ųjų sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato žuvusių Loretos Asanavičiūtės, Virginijaus Druskio, Dariaus Gerbutavičiaus, Rolando Jankausko, Rimanto Juknevičiaus, Alvydo Kanapinsko Algimanto Petro Kavoliuko, Vido Maciulevičiaus, Tito Masiulio, Alvydo Matulkos, Apolinaro Juozo Povilaičio, Igno Šimulionio, Vytauto Vaitkaus, ir vėliau vasario ir balandžio mėnesiais nuo sužeidimų mirusiųjų Vytauto Koncevičiaus ir Stasio Mačiulskio pavardės. Vyko patriotinių dainų koncertas.

Skaityti toliau →

Kviečiame į konferenciją apie Valstybinės kalbos politiką ir asmenvardžių rašybą valstybės dokumentuose

2016-01-08

Sausio 15 d. 12 val. LR Seime konstitucijos salėje vyks tarptautinė konferencija "Valstybinės kalbos politika ir asmenvardžių rašyba valstybės dokumentuose".

2015 m. lapkričio 19 d. piliečių iniciatyvinės grupės "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" atstovas akademikas Eugenijus Jovaiša pateikė Seimui beveik 70 tūkst. Lietuvos piliečių pasirašytą Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo projektą. Iniciatyvinės grupės "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" įstatymo projekte, kaip ir ankstesniame Seimo narių V. Stundžio, R. Baškienės, P. Urbšio bei kitų parengtame projekte siūloma, kad piliečio vardas ir pavardė būtų įrašomi valstybine kalba - lietuvių kalbos abėcėlės 32 raidėmis ir pagal tarimą. Piliečio pageidavimu jo vardas ir pavardė galėtų būti užrašyti ir kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą, paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje, o asmens tapatybės kortelėje - kitoje kortelės pusėje.

Skaityti toliau →

Pagarba šimto metų jubiliejų švenčiančiam kuršėniškiui

2016-01-04

Šimto metų jubiliejaus proga garbingai pasveikintas Kuršėnų miesto gyventojas Stasys Tarasevičius. Senolį pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės ir Kuršėnų seniūnijos vadovai, LR Seimo narė Rima Baškienė, kuriai susitikimas su šimtamečiu tapo gražiu jos vaikystės prisiminimu, nes eilę metų gyventa kaimynystėje Kelmės rajone, Kentrių kaime.

Skaityti toliau →

Džiaugsmu palydėta 15-oji Šiaulių vyskupijos šeimų šventė

2016-01-03

Šiaulių vyskupijos kurija ir Šeimos centras sukvietė tūkstančius šeimų į 15-ąją šeimų šventę, šiemet pavadintą "Gailestingoji meilė - šeimų stiprybė", tuo siekiant paskatinti šeimas burtis į bendruomenes, dalytis džiaugsmais ir lūkesčiais, pabrėžiant šeimos svarbą ir vertę.

Šventas mišias aukojo šventės globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Kuintana, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupijos kunigai. Giedojo valstybinis choras "Polifonija".

Skaityti toliau →

Teatralizuotas naujametinis koncertas Kuršėnuose

2015-12-28

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre Kuršėnuose vyko jau tradicija tapęs Naujametinis teatralizuotas renginys. Šiemet kultūros centras tapo televizijos studija "RKC TV", kurioje vyko šventinių laidų filmavimas. Žiūrovus džiugino kultūros centro šokių kolektyvų, chorų, vokalinių ansamblių, teatro ir cirko studijų, pučiamųjų orkestro, liaudiškos muzikos kapelos ir šokėjų pasirodymai.

Skaityti toliau →

Sveikinimas Šv. Kalėdų proga

2015-12-23

Vėl naujas laiko slenkstis. Stabtelkime, pasidžiaukime gražiais darbais, sutiktais žmonėmis ir gerumu, kurį dosniai dalinome.

Skaityti toliau →

Betliejaus Taikos ugnis nušvito Seime

2015-12-22

Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai prieš Šv. Kalėdas į Seimą atvyksta skautai ir ateitininkai, vadovaujami Dalios Tarailienės ir atneša Betliejaus Taikos ugnį.

D. Taralienė dėkojo už Seimo narių pagarbą gerai naujienai, atkeliavusiai iš Betliejaus, tai žiniai, ku-ri pasiekia mus jau daugiau negu 2 tūkst. metų. " Šios misijos šių metų šūkis yra "Dovanodamas viltį, suteik ramybę". Viltis iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Be vilties mes negalime imtis savo darbų. Be vilties mes negalime paprasčiausiai pradėti savo dienos.

Skaityti toliau →

Advento vakaras su muzika ir giesmėmis

2015-12-19

Advento vakaras Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, skambant Kalėdų muzikai ir giesmėms, paliko didelį džiaugsmą. Bažnyčioje skambėjo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro mišraus choro "Gija" (vad. Tatjana Kot) giesmės. Kuršėnų meno mokyklos styginių instrumentų ansamblio (vad. Kęstutis Rupšys) violančelių ansamblio (vad. Lidija Bražaitė) atliekama muzika persipynė su skaitovo Zenono Gestauto dvasingais žodžiais.

Skaityti toliau →

Jaunųjų poetų ir padėkos vakaras Stasio Anglickio mokykloje

2015-12-18

Stasio Anglickio jaunųjų poezijos kūrėjų konkurso nugalėtojų paskelbimo šventė šiais metais sutapo su Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos padėkos renginiu. Konkurso rezultatus paskelbė mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė.

Skaityti toliau →

Mišri Seimo narių grupė susitiko su kandidatu į Generalinio prokuroro pareigas E. Pašiliu

2015-12-17

Mišri Seimo narių grupė susitiko su Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėju Evaldu Pašiliu, kuris yra jau trečias prezidentės D. Grybauskaitės teikiamas kandidatas į generalinio prokuroro pareigas, nes Seimas nepritarė Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininkės Editos Dambrauskienės kandidatūroms, teiktoms po Dariaus Valio atleidimo šių metų birželį.

Skaityti toliau →

Konkursas "Mano seniūnija - įdomiausia Šiaulių rajone" vainikuotas ekskursijomis į Seimą

2015-12-17

Lapkričio 27 d. Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmuose vyko kraštotyrinio - istorinio konkurso "Mano seniūnija - įdomiausia Šiaulių rajone" baigiamoji konferencija. Konkursą organizavo Kužių gimnazija ir NVO asociacija "Atgaiva", Seimo narė Rima Baškienė, kuri buvo šio konkurso globėja. Mokinių parengtus kraštotyrinius darbus vertino kompetetinga komisija. Konferencijoje darbai buvo pateikti skaidrių ar filmo forma. Šio konkurso organizatorė Kužių gimnazijos mokytoja Violeta Laurutienė, dėkojo Seimo narei R. Baškienei bei NVO "Atgaiva", džiaugėsi puikiais mokinių darbais ir patikino, kad šis konkursas bus tęsiamas ir kitais metais, įjungiant į seniūnijų kraštotyrinį tyrinėjimą ir seniūnijų bendruomenes.

Skaityti toliau →

Susitikimas su Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje

2015-12-16

Tarpparlamentinių ryšių grupės nariai Šv. Sosto nunciatūroje susitiko su Šv. Sosto nuncijumi Lietuvai J. E. Arkivyskupu Petro Lopez Kuintana. Gimęs Ispanijoje, 1980 m. įšventintas kunigu Romoje palaimintojo, dabar jau šventojo, Jono Pauliaus II pontifikato pradžioje. Iš jo rankų taip pat gavo ir konsekravimą vyskupu. Petro Lopez Kuintana dirbo Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, vėliau Popiežiškosiose atstovybėse Madagaskare, Filipinuose, Indijoje bei Jo Šventenybės Valstybės Sekretoriato Bendrųjų Reikalų Skyriuje. 2003 m. Arkivyskupas buvo paskiriamas Apaštaliniu Nuncijumi Indijoje ir Nepale, o 2009 m. Apaštaliniu Nuncijumi Kanadoje. Nuo 2013 metų dirbo Vatikane Sekretoriato Bendrųjų Reikalų Skyriuje. 2014 metų kovo 8 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus jį paskyrė Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje. Arkivyskupas Lopez yra penktasis Šventojo Sosto nuncijus Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo.

Skaityti toliau →

Konferencija "Senjorų sveikatingumo metai - pavyzdžiai, patirtys ir įžvalgos"

2015-12-16

Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai Rima Baškienė ir Arimantas Dumčius kartu su Sveikuolių sąjunga ir Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu surengė konferenciją "Senjorų sveikatingumo metai - pavyzdžiai, patirtys ir įžvalgos".

Šia konferencija buvo siekiama parodyti, kokia linkme turėtų vystytis sveikatos politika, kam turi būti skiriamas didesnis dėmesys ir finansavimas, pasidalinti įkvepiančiais pavyzdžiais. Lietuvos Sveikuolių sąjungos ir kitų nevyriausybinių organizacijų iniciatyva 2013 metai LR Seimo nutarimu buvo paskelbti Sveikatingumo metais, 2014-ieji - Sveikos šeimos ir vaikų sveikatos metais, 2015 - ieji - Senjorų sveikatingumo metai.

Skaityti toliau →

Diskusija Seime apie nerimą keliančias Lietuvos statybų sektoriaus problemas

2015-12-16

Parlamantinė grupė "Už Lietuvą be korupcijos" surengė diskusiją "Nerimą keliančios Lietuvos statybų sektoriaus problemos". Diskusija surengta siekiant plačiau išanalizuoti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pristatytą statybų sektoriaus viešųjų pirkimų analizę. Diskusijoje dalyvavo Viešųjų pirkimų, Specialiųjų tyrimų, Konkurencijos tarnybų atstovai, Ūkio ministerijos specialistai, teisininkai, viešųjų pirkimų ekspertai, asocijuotų struktūrų, pirkimus vykdančių institucijų atstovai.

Skaityti toliau →

Patobulintas Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas

2015-12-15

Seimas priėmė mano inicijuotą Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo projektą, kuris išsprendė problemą, kai dėl nesutarimų su vienu iš sutuoktinių, artimi giminaičiai ( tėvai, vaikai) negalėdavo gauti informacijos apie ligonio sveikatos būklę, tuo atveju, kai ligonis negeba išreikšti savo interesų (yra komoje).

Skaityti toliau →

Elektros jungčių su Lenkija ir Švedija įjungimo ceremonija

2015-12-14

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose surengtoje oficialioje iškilmingoje LitPol Link" ir "NordBalt" elektros jungčių statybos darbų užbaigimo ceremonijoje dalyvavo prezidentė Dalia Grybauskaitė, J.E. Valdas Adamkus, premjeras Algirdas Butkevičius, Lietuvos energetikos ministras Rokas Masiulis, Europos Komisijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis, Latvijos ir Estijos premjerai Laimduota Straujuma ir Taavis Roivas, Lenkijos vicepremjeras Mateušas Moravieckis, Švedijos energetikos ministras Ibrahimas Baylanas bei projektus įgyvendinusių Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos įmonių vadovai, LR Seimo nariai.

Skaityti toliau →

10 kartą įteikta Vytauto Vitkausko premija jauniesiems filologams

2015-12-11

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje vyko 10-oji Vytauto Vitkausko jaunųjų filologų konkurso rezultatų paskelbimo ir premijų įteikimo šventė. Premijos tikslas - skatinti Šiaulių rajono moksleivių kūrybiškumą, aktyvinti jaunuolius nagrinėti lietuvių kalbos bei literatūros klausimus, mokyti kurti ir analizuoti prozos tekstus.

Šventės metu L. Ivinskio gimnazijos mokiniai išsakė pagarbą lietuviškam žodžiui, kalbai ir mūsų krašto šviesuoliui kalbininkui Vytautui Vitkauskui, kuris 2005 metais pasiūlė įsteigti premiją jauniesiems filologams, kurie domisi lietuvių kalba, rašo rašinius ir baigę gimnaziją norėtų studijuoti filologiją. Nors kalbininko Vytauto Vitkausko nebėra, bet premija, primenanti jo dosnumą ir rūpestį gimtuoju žodžiu, išliko. Dabar Vytauto Vitkausko darbų tęsėja ir premijos steigėja - Šiaulių rajono savivaldybė.

Skaityti toliau →

Pasiūlymui pritarta - skirtos lėšos saugomų teritorijų direkcijoms

2015-12-10

Lietuvos regioninių parkų atliekamų darbų reikšmingumas, ten dirbančių žmonių gebėjimai prižiūrėti 17 proc., t.y. virš milijono hektarų mūsų paties vertingiausio kraštovaizdžio, buvo įvertinti - Seimas, svarstant 2016 m. valstybės biudžetą, išgirdo Seimo narių Rimos Baškienės, Aurelijos Stancikienės, Vitalijaus Gailiaus, Viktorijos Čmilytės Nielsen pasiūlymą papildomai skirti 500 000 eurų saugomų teritorijų direkcijų mokos fondui.

Skaityti toliau →

Susitikime su AB "Lietuvos paštas" vadovais aptartos Lietuvos regionams svarbios problemos

2015-12-09

Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai inicijavo susitikimą su AB "Lietuvos paštas" generaline direktore L. Minderiene ir valdybos pirmininku A. Macaičiu, dėl Lietuvos pašto veiklos bei uždaromų paštų skyrių kaimuose.

Susitikime dalyvavę R. Baškienė, A. Monkauskaitė, V. Čmilytė-Nilson, V. Galius ir V. Simulik išsakė daug pastebėjimų dėl būtinybės užtikrinti pašto paslaugų prieinamumą ir įvairovę kaimo teritorijoje, įkainių stabilumą.

Skaityti toliau →

"Ar valstybei rūpi antikorupcinis švietimas?"

2015-12-09

Gruodžio 9-ą dieną minima Tarptautinė kovos su korupcija diena. Šia proga Seime surengta parlamentinės grupės "Už Lietuvą be korupcijos" narių Agnės Bilotaitės, Arvydo Anušausko ir Rimos Baškienės spaudos konferencija "Ar valstybei rūpi antikorupcinis švietimas?" Spaudos konferencijoje dalyvavo ir Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos mokinių parlamento atstovai.

Skaityti toliau →

Gražių darbų aptarimo šventės

2015-12-04

Šiaulių rajono moterų organizacijos "Atgaiva" darbų aptarimas vyko Naisių teatro ir bendruomenės rūmuose. Moterų organizacija "Atgaiva" įkurta 2001 metais, tuometinės Šiaulių rajono mero pavaduotojos Rimos Baškienės ir Savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Birutės Babrauskienės iniciatyva, aktyviai dirba jau penkiolikti metai. Susirinkusios į 2015 metų darbų aptarimą moterys prisiminė sėkmingai įgyvendintus projektus: jau tradiciniu tapusį šeimų ambasadorių rinkimą ir šeimų šventę "Dora ir moralė tvirtos šeimos pagrindas", į kurią įsijungė iš Šiaulių Vyskupijos šeimų centras.

Skaityti toliau →

Diskusija apie pilietiškumo svarbą

2015-12-02

Lietuvos mokinių parlamentas inicijavo projektą, kurio tikslas - aktualizuoti įvairių visuomenės grupių diskusijas apie tai, koks turėtų būti jaunuolių rengimas ekstremalioms situacijoms, tarnavimą Lietuvos kariuomenėje, kaip turėtų keistis pilietinis ugdymas mokyklose. Projektas prasidėjo nuo dviejų dienų stovyklos Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Stovykla buvo surengta bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgomis. Mokiniai, patyrę kariško gyvenimo dvasią, savo savivaldybėse organizavo apskritojo stalo diskusijas, pristatė realią Lietuvos kariuomenės situaciją, kalbėjo kaip gerinti jos įvaizdį bei skatinti šauktinius eiti į kariuomenę. Moksleivių surengtos diskusijos vyko Pasvalyje, Biržuose, Alytuje, Švenčionyse, Panevėžyje ir kituose Lietuvos miestuose. Moksleiviai išanalizavę ir apibendrinę Lietuvos mokinių išsakytas mintis, pristatė jas ir išsakė savo požiūrį į pilietiškumo svarbą LR Seime.

Skaityti toliau →

Moksleivių piešiniuose kova pieš korupciją

2015-12-02

Seimo parlamentinė grupė "Už Lietuvą be korupcijos" kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos mokinių parlamentu, siekdama įprasminti antikorupcines diskusijas bei į jas įtraukti daugiau jaunimo pakvietė Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių mokinius ne tik diskutuoti apie šį žalingą mūsų visuomenės reiškinį, bet ir dalyvauti antikorupcinio plakato konkurse: "Mes - prieš korupciją".

Skaityti toliau →

Konferencijoje apie neįgaliųjų problemas ir jų sprendimo kelius

2015-11-30

Kartu su Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacija, nevyriausybinių organizacijų atstovais inicijuota konferenciją - diskusiją "Ar gyvenime egzistuoja neįgaliųjų socialinė integracija?", siekiant atkreipti visuomenės bei valstybės institucijų, politikų dėmesį į esamą neįgaliųjų situaciją ir imtis veiksmingų priemonių, kurios realiai gerintų žmonių su negalia gyvenimo kokybę, skatintų greitesnę neįgaliųjų socialinę integraciją, mažintų atskirtį ir diskriminaciją. Konferencijoje dalyvavo įvairių ministerijų, Lietuvos savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir negalią turintys žmonės bei juos lydintieji asmenys.

Skaityti toliau →

Dvidešimtoji Šiaulių krašto tautodailininkų šventė

2015-11-29

Šiaulių krašto tautodailininkai šventė dvidešimtąją savo šventę. Kaip ir kasmet, tradiciniame renginyje atidaryta jubiliatų kūrybos darbų paroda, kurioje šiemet ypatingas dėmesys skirtas tekstilei, tautiškoms skarelėms, juostoms. Šiaulių krašto tautodailininkų parodoje "Nuo šventės iki šventės" pristatyta 27-ių autorių kūryba. Į didžiulę tautodailininkų šeimą priimtas nauji nariai.

Skaityti toliau →

Vaikų ir jaunimo teatrui "Ikaras" - 30 metų

2015-11-27

"Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre". (Konstantinas Stanislavskis) Paskutinį lapkričio savaitgalį, stebuklai vyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre. Vaikų ir jaunimo teatras "Ikaras" šventė 30-ties metų kūrybinės veiklos jubiliejų, pavadintą: "Vaikai - mūsų sparnai".

Skaityti toliau →

Diskusija dėl Šiaulių oro uosto ateities

2015-11-27

Verslo ir pasiekimų parodos "Šiauliai 2015" metu surengta svarbi visam Šiaulių regionui diskusija " Tarptautinio Šiaulių oro uosto vystymo galimybės" Diskusijoje, kurioje aptarta šio svarbaus strateginio objekto ateitis, dalyvavo Šiaulių miesto ir regiono savivaldybių vadovai, Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai, Regiono plėtros tarybos atstovai, Užsienio reikalų ministerijos atstovė, Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas, verslo asociacijų atstovai, logistikos ekspertai, miesto politikai. Diskusijos dalyviams pristatyta SĮ "Šiaulių oro uostas" situacija ir naujausios investicijos gerinant aviacinę infrastruktūrą, Šiaulių savivaldybės veiksmai gelbstint įmonę nuo bankroto ir sprendžiant reikalingų teritorijų klausimus.

Skaityti toliau →

Seimo kontrolierių susitikimas Šiauliuose

2015-11-27

Į Šiaulius atvykę Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Raimondas Šukys kartu su Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininke Zita Žvikiene miesto savivaldybėje susitiko su Šiaulių apskrities savivaldybių vadovais. Susitikime dalyvavo ir Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininkės pavaduotoja Rima Baškienė. Svečius Šiaulių miesto savivaldybėje priėmė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Skaityti toliau →

Susitikimas su Sveikatos apsaugos ministre R. Šalaševičiūte dėl Kuršėnų ligoninės perspektyvų

2015-11-27

Sveikatos apsaugos ministerija vykdo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių konsolidavimo ketvirtąjį etapą, kuriame numatyta pertvarkyti ligonines. Į pertvarkos etapą patenka ir VšĮ Kuršėnų ligoninė. Pastarųjų metų Kuršėnų ligoninės darbo veikla rodo, jos pokyčiai čia - būtini. Lankymosi Šiauliuose metu Sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė, Seimo narės R. Baškienės kvietimu, susitiko ir su Šiaulių rajono ir Kuršėnų ligoninės vadovais ir informavo juos, kad pertvarkos keliu pasukusios kitos Lietuvos ligoninės jau pasiekė gerų rezultatų: išbrendama iš skolų, racionaliai naudojant lėšas atsiranda galimybė didinti darbuotojų atlyginimus.

Skaityti toliau →

Susitikimas su Vidaus reikalų ministru S. Skverneliu

2015-11-24

Mišrios Seimo narių grupės nariai nuolat rengia susitikimus su įvairių institucijų pareigūnais. Po Kražiuose vykusių šiurpių įvykių Seimo nariai priėmė sprendimą susitikti su Vidaus reikalų ministru. Lapkričio 19 d. mišrios Seimo narių grupės nariai diskutavo su Pareigūnų profesinių sąjungų atstovais, tad kaip tęsinys pradėtos diskusijos - pokalbis su Vidaus reikalų ministru Sauliumi Skverneliu.

Susitikimo metu buvo aptarta susiklosčiusi situacija policijoje, kalbėta apie planuojamus teisėsaugos pokyčius, 2016 m. vidaus reikalų sistemos biudžeto, pareigūnų darbo užmokesčio, techninio aprūpinimo klausimus.

Skaityti toliau →

Konferencija "Žmogaus šviesa ir istorinės atminties tiesa" Kuršėnuose

2015-11-20/23

Kuršėnų kultūros centre surengta konferenciją "Žmogaus šviesa ir istorinės atminties tiesa", skirta Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-ies metų ir kuršėniškio kalbininko prof. Vytauto Vitkausko 80 metų jubiliejams.

Šia konferencija buvo siekiama atgaivinti ir skatinti Kuršėnų žymių žmonių ir bibliotekos, kaip miesto kultūros centro, istorijos ir dabartinės veiklos pažinimą, puoselėti kultūros ir lituanistikos paveldo saugojimą ir sklaidą regione, ugdyti Kuršėnų regiono bendruomenės, ypač moksleivių, krašto istorijos pažinimą, raštingumą, puoselėti lietuvių kalbos kultūrą, skatinant jos elektroninių išteklių - žodynų pažinimą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Skaityti toliau →

Žemdirbių šventė "Dėkojame žemei"

2015-11-20

Tradicinės žemdirbių šventės "Dėkojame žemei" metu pagerbti geriausieji Šiaulių rajono ūkininkai, paskelbtos nominacijos ir konkurso "Metų ūkis" laureatai.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė pasidžiaugė 106 naujais ūkininkais, papildžiusiais rajono gretas, padidėjusiu mėsinių ir mišrių galvijų augintojų skaičiumi, gausiu derliumi, taip pat tuo, kad 2015 metais deklaruota 8% daugiau žemės ūkio naudmenų.

Skaityti toliau →

Susitikime su Pareigūnų profesinių sąjungų atstovais aptarti aktualūs teisėsaugos klausimai

2015-11-19

Mišrios Seimo narių grupės Seimo nariai surengė susitikimą su Pareigūnų profesinių sąjungų atstovais. Susitikime buvo aptartas jų siūlomas Nacionalinis susitarimas dėl teisėsaugos plėtros ir ilgalaikės strategijos. Pareigūnų profesinių sąjungų poziciją pristatė Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimiras Banel, teisininkas Martynas Austys, Lietuvos Respublikos Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Tomas Vaitkunskas, Vilniaus apskrities Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Lamauskas, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė, Lietuvos pasienio profesinės sąjungos vicepirmininkas Rimantas Liepa.

Skaityti toliau →

Seime pateiktas Lietuvos žmonių inicijuotas įstatymo projektas

2015-11-19

Beveik 70 tūkst. Lietuvos piliečių pasirašytas Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase būtų rašomi tik valstybine kalba lapkričio 19 d. piliečių iniciatyvinės grupės "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" atstovo akademiko Eugenijaus Jovaišos pateiktas Seime.

Skaityti toliau →

Europos Parlamento nariai ir merai, tapę Seimo nariais, neteks turėto mandato

2015-11-19

Lapkričio 19 d. priimtas Seimo rinkimų įstatymas, kuriame įtvirtintas ir Seimo narės Rimos Baškienės pasiūlymas, kad savivaldybės mero ar Europos Parlamento nario pareigas einantis asmuo, išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu arba juo tapęs užimdamas laisvą Lietuvos Respublikos Seimo nario vietą, neteks savivaldybės mero ar Europos Parlamento nario mandato. Vyriausioji rinkimų komisija per 15 dienų pripažins savivaldybės mero ar Europos Parlamento nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą. Siūlymui vienbalsiai svarstymo metu pritarė Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

Skaityti toliau →

Susitikimas su Vyriausybės nariais

2015-11-18

Seimo Konstitucijos salėje vyko Seimo Pirmininkės, jos pavaduotojų, Seimo komitetų pirmininkų ir Seimo frakcijų seniūnių susitikimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariais.

Susitikimo metu Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys pristatė pranešimą ,,Valstybinio audito atrankos procesas", akcentuodamas būtinybę vykdyti sisteminį rizikų vertinimą, keldamas auditorių kompetencijos bei reputacijos klausimą ir pabrėždamas būtinybę stiprinti parlamentinę kontrolę.

Skaityti toliau →

Mišrios Seimo narių grupės nariai susitiko su asociacijos "Lietuvos kreditas" atstovais

2015-11-17

Mišrios Seimo narių grupės nariai, vadovaujami seniūnės Rimos Baškienės, susitiko su asociacijos "Lietuvos kreditas" atstovais: K. Ratkevičiumi, A. Romankevič, G. Piragiumi, V. Lapieniu, A. Kanopka ir asociacijos Lietuvos kreditas valdybos pirmininku K. Olšausku.

Ši asociacija veikia nuo 1997 m. ir yra pirmoji Lietuvoje organizacija, suvienijusi kredito unijas. Susitikime buvo kalbėta apie inicijuojamą kredito unijų sektoriaus reformą, dėl kurios svečiai išsakė bei argumentavo savo pastabas ir prašė į tai atsižvelgti, atsakė į gausius Seimo narių klausimus.

Skaityti toliau →

Seimo narė Rima Baškienė: "Ar Seimas nušluostys motinos ašaras?"

2015-11-17

Seimo narė Rima Baškienė inicijavo Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pataisas, kurioms lapkričio 17 d. Seimas pritarė po pateikimo.

Projekto rengimą paskatino konkretus gyventojų prašymas pakeisti dabar esamą teisinį reguliavimą, nes esant nesutarimams tarp paciento sutuoktinio (sugyventinio) ir paciento tėvų (įtėvių), jo pilnamečių vaikų, užkertamas kelias patiems artimiausiems žmonėms sužinoti apie paciento sveikatos būklę bei jį lankyti. Pvz. motina, tėvas ar pilnamečiai vaikai dabar negali sužinoti informacijos apie komoje esančių ar į avariją patekusiųjų savo artimųjų būklę, jei paciento sutuoktinis (sugyventinis) nesutinka, kad ši informacija būtų suteikta. Problemos nėra, kai pacientas pats gali išreikšti savo valią, bet jei pacientas nėra gebantis protingai vertinti savo interesų, apie sveikatos būklę tėvai arba pilnamečiai vaikai pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą gali sužinoti tik tuo atveju, kai sutuoktinis (sugyventinis) sutinka arba kai jo nėra.

Skaityti toliau →

Spaudos konferencijoje reikalauta nebevilkinti Konstitucijos pataisos

2015-11-17

Lapkričio 17 d. įvyko Seimo narių, atstovaujančių parlamentinei grupę "Už šeimą", Rimos Baškienės, Rimanto Jono Dagio ir Povilo Urbšio spaudos konferencija dėl vilkinamos Konstitucijos pataisos. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo politologas Vytautas Sinica ir politikos mokslų magistrantas, Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas Linas Braukyla.

Dar 2013 m. lapkričio 15 d. 106 Seimo nariai iš visų frakcijų užregistravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio pataisą, kuria buvo siūloma apibrėžti, kad šeima kyla iš vyro ir moters santuokos, tėvystės ir motinystės, tačiau iki šiol ji yra vilkinama Teisės ir teisėtvarkos komitete.

Skaityti toliau →

Lietuvos Šiaurės krašto liaudiškų šokių kolektyvų konkursas - festivalis "Suk, suk ratelį - 2015"

2015-11-14

Kuršėnų kultūros centre lapkričio 14 d. vyko Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursas - festivalis "Suk, suk ratelį". Šoko merginų ir pagyvenusiųjų, jaunimo ir vyresniųjų šokių grupės, iš viso net 18 kolektyvų iš Akmenės, Biržų, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Telšių rajonų ir Šiaulių miesto.

Skaityti toliau →

Dar vienas bandymas, kad rinkėjai nebūtų apgaudinėjami

2015-11-13

Kovą su rinkėjų apgaudinėjimu tęsiu jau ne pirmi metai. Šios kadencijos Seimas pritarė mano siūlymui įvesti rinkimų užstatą asmenims, kurių pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis (seniūnai, savivaldybės įstaigų vadovai, Seimo nariai). Rezultatas akivaizdus - jei 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų metu tokių asmenų, kurių pareigos nesuderinamos su tarybos nario pareigomis, rinkimų sąrašuose buvo net 23 proc., tai, įvedus rinkiminį užstatą (2 VMDU), liko tik 12 proc. Tokių atvejų visai neturėtų būti, todėl manydama, kad rinkimų užstatas yra per mažas, pasiūliau jį padidinti iki 10 VMDU - tegul melas kainuoja brangiau.

Skaityti toliau →

Akcija "Puošiame Kuršėnus" tęsiasi

2015-11-13

Jau daugelį metų Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai į vazas, esančias Basanavičiaus gatvėje ir prie tremtinių kryžiaus Kuršėnuose pasodina gėles, kurios visą vasarą džiugina miesto gyventojus. Artinantis žiemai nutarta į gėlių vietą pasodinti eglaites. Esame dėkingi Onutei Gedaminskienei už dovanotas eglaites, kurias jai vadovaujant ir sodino gausu būrys talkininkų. Artėjant šv. Kalėdom - eglaites papuošime.

Skaityti toliau →

Nuo 2016 m. sausio 1 d. alkoholio degalinėse nebebus

2015-11-10

Nuo 2016 m. sausio 1 d. alkoholio degalinėse nebebus - tai dar vienas Seimo laimėjimas kovoje su alkoholiu.

Dar 2011 m. gruodį Seimas buvo priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą, numatančią, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalios draudimas Lietuvos teritorijoje esančiose degalinių parduotuvėse prekiauti bet kokiais alkoholiniais gėrimais. Tačiau šių metų pradžioje grupė socialdemokratų frakcijai priklausančių Seimo narių įregistravo pataisą, pagal kurią siūlė draudimo prekiauti svaigalais degalinėse įsigaliojimą atidėti trejiems metams - iki 2019 m. sausio 1 d.

Skaityti toliau →

Susitikimas su L. Ivinskio gimnazijos mokiniais ir mokytojais Seime

2015-11-10

Pilietiškumo pamokos Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos moksleiviams metu ( kovo 23 d.), kuomet LR Seimo narė Rima Baškienė ne tik apdovanojo respublikinio rašinių konkurso "Lietuvos ateitis - kokia ji? Koks bus Tavo indėlis?" nugalėtojus, bet ir diskutavo su mokiniais apie Lietuvos aktualijas, mokiniai susidomėjo galimybe aplankyti Seimą. Parlamentarė pažadėjo tokią ekskursiją surengti. Lapkričio 10 d. 47 mokinių ir mokytojų būrys lankėsi Seime.

Skaityti toliau →

Sveikinimai piligrimams ir "Evangelijos stebuklai"

2015-11-08

Lapkričio 8 d. Šiaulių katedroje J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už piligrimus, kurie gegužės 5 d. - spalio 16 d. pėsčiomis keliavo ir nešė kryžių iš Žagarės į Ispanijos Santjago de Kompostelą. 4650 kilometrų piligrimų žygis per Europą, nuo Žagarės Barboros Umiastauskaitės (Žagarietės), garsėjusios stebuklingais išgydymais ir kitomis malonėmis, kriptos, pėsčiomis, ant pečių nešant gėlėmis apipintą 50 kilogramų kryžių, pasiekė Santjago de Kompostelą, kur palaidotas apaštalas Šventasis Jokūbas.

Skaityti toliau →

Pasitarimas dėl kariuomenės perspektyvų

2015-11-05

Valstybės gynimo tarybos siūlymu ir pagal šiuo metu galiojančią tvarką privalomoji karo tarnyba yra įteisinta iki 2020 m., todėl Seimas turi apsispręsti dėl šauktinių kariuomenės ateities. Pasitarti šiuo klausimu pas Seimo pirmininkę buvo sukviesti Krašto apsaugos ministras, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, frakcijų seniūnai. Susitikime buvo pasidžiaugta tuo, kad beveik visi iš šiuo metu privalomąją karo tarnybą atliekančių jaunuolių ją pasirinko savo noru.

Skaityti toliau →

Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" pasiekė tikslą - parašai surinkti

2015-11-04

Rugpjūčio mėnesį susibūrusi piliečių iniciatyvinė grupė ir pasivadinusi "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" lapkričio 4 d. džiaugėsi, jog pasiekė savo tikslą ir surinko 69 234 Lietuvos piliečių parašus. Pasirašydami parašų rinkimo lapuose Lietuvos žmonės pritarė įstatymo projektui, kad pagrindiniame asmens dokumentų puslapyje galimi įrašai tik valstybinės lietuvių kalbos abėcėlės raidėmis, o įrašai nevalstybine kalba gali būti rašomi paso papildomų įrašų puslapyje arba tapatybės kortelės antroje pusėje. Konstitucijoje įtvirtinta piliečių įstatymo iniciatyvos teisė, kai įstatymo projektą parašais paremia 50 000 šalies piliečių, yra privaloma svarstyti Seimui. Vyriausioji rinkimų komisija per 15 dienų (iki 2015 m. lapkričio 19 d.) turi patikrinti parašų rinkimo lapus ir pateikti išvadą Seimui.

Skaityti toliau →

Kūrybingumo ugdymo priemonių paieška

2015-11-04

LR Seime vyko diskusija apie šachmatų, kaip mąstymo ir kūrybingumo ugdymo priemonės naudą Lietuvos mokyklose, kurią inicijavo Europos moterų šachmatų čempionė, Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Diskusijoje buvo pristatyta ES ir kitų šalių patirtis, šachmatus įjungiant į mokyklų programas kaip mąstymo, kūrybiškumo, kompetencijų ugdymo priemonę, gerinančią atmintį, ugdančią pasitikėjimą savimi, lavinančią vaizduotę. Estijoje 2-3 klasių moksleiviams šachmatų pamokos naudojamos kaip matematikos pamokų sudėtinė dalis. Vengrija, Švedija taip pat šachmatus plačiai taiko moksleivių mokymo procese.

Skaityti toliau →

Susitikime apie naujienas iš Vyskupų sinodo

2015-11-03

Seimo Tarpparlamentinių ryšių grupės su Šventuoju Sostu nariai susitiko su J. E. kardinolu, arkivyskupu emeritu Juozu Audriumi Bačkiu. Jis, kaip Lietuvos bažnyčios atstovas, dalyvavo Vyskupų sinode Vatikane, kuriame buvo aptarti klausimai, susiję su šeima, sielovada, Bažnyčios mokymu. Šios grupės Seimo narių susitikimai su bažnyčios hierarchais rengiami nuolat.

Skaityti toliau →

Aptarti galimi pokyčiai Seimo rinkimų tvarkoje

2015-10-28

Seime įvyko visų parlamentinių frakcijų seniūnų pasitarimas dėl galimų pokyčių Seimo rinkimų tvarkoje. Seimo pirmininkės L. Graužinienės prašymu frakcijose buvo aptarti pasiūlymai dėl rinkimų tvarkos bei naujų vienmandačių rinkimų apygardų ribų. "Pasiektas susitarimas, kad artimiausiuose Seimo rinkimuose liksime prie šiuo metu galiojančios rinkimų sistemos, t. y. 71 Seimo narys bus renkamas vienmandatėse apygardose, o 70 - daugiamandatėje apygardoje. Likus mažiau negu metams iki Seimo rinkimų imtis kardinalios rinkimų reformos būtų neprotinga ir nelogiška. Buvo sutarta, kad Konstitucinio Teismo nutarimas, pagal kurį skirtumai tarp rinkimų apygardų negali viršyti 10 proc. nuo bendro rinkėjo skaičiaus vidurkio, bus įgyvendintas dar šioje Seimo sesijoje. Atitinkamos įstatymų pataisos bus priimtos lapkričio mėnesį", - akcentavo Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.

Skaityti toliau →

Švietimo darbuotojų kongresas: "Švietimo politika - socialinio sprogimo link"

2015-10-28

Lietuvoje veikiančios švietimo ir mokslo profesinės sąjungos: Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga "Solidarumas", Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga - susivienijo ir surengė švietimo darbuotojų kongresą "Švietimo politika - socialinio sprogimo link". Kongresą, į kurį surinko apie 500 švietimo sektoriaus darbuotojų, atvyko keturi Seimo nariai: V. Stundys, V. Bukauskas, K. Daukšys ir R. Baškienė, Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Skaityti toliau →

Dar viena šalies ligoninių tinklo pertvarka - kaip ji palies rajonines ligonines? Pasitarimas Kuršėnuose

2015-10-26

Sveikatos apsaugos ministerija parengė sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių konsolidavimo ketvirtojo etapo plano projektą, kuriame numatyta pertvarkant ligonines didinti slaugos lovų skaičių ir atsisakyti dalies aktyvaus gydymo lovų. Pertvarka palies rajonines ligonines, ypač esančias netoli didžiųjų miestų. Į sveikatos sistemos priežiūros plėtros ir ligoninių optimizavimo etapą patenka ir VšĮ Kuršėnų ligoninė.

Spalio 26 d. Kuršėnuose buvo surengtas susitikimas su visuomenės, Kuršėnų ligoninės ir Šiaulių respublikinės ligoninės atstovais.

Skaityti toliau →

Pirmą kartą Šiaulių rajonas nominuotas "Auksine krivūle"

2015-10-23

Lietuvos savivaldybių asociacija, siekdama pagerbti įvairiose srityse labiausiai nusipelniusias Lietuvos savivaldybes, spalio 23 d. Vilniuje, kongresų ir parodų centre "Litexpo", surengė dešimtąją iškilmingą laureatų apdovanojimo ceremoniją. 14 ministerijų vadovai bei jų atstovai paskelbė savo srityje labiausiai pasižymėjusias savivaldybes - "Auksinės krivūlės" laureatus.

Skaityti toliau →

Kuršėniškių klubo sueiga Vilniuje

2015-10-22

Vilniuje, Rašytojų klube įvyko 12 - oji kuršėniškių klubo sueiga, skirta žymaus kalbininko ir žodininko V. Vitkausko 80 metų sukakčiai paminėti. Sueigos metu buvo pristatyta nauja rašytojo V. Kirkučio knyga "Gimtųjų žodžių apžavėtas" - eskizai, atminai, mažmožiai apie kalbininką Vytautą Vitkauską ir gimtąją kalbą. Rašytojas Vytautas Kirkutis knygoje pažvelgia į Lietuvos kalbininko, akademinio "Lietuvių kalbos žodyno" vyriausiojo redaktoriaus, Kuršėnų miesto garbės piliečio habilituoto daktaro profesoriaus Vytauto Vitkausko gyvenimą, nenuilstamą veiklą renkant žodžius, juos užrašant, rengiant žodynus, į jo ryšius su gimtaisiais Kuršėnais, tarmių propagavimą, jaunosios kartos skatinimą mylėti savo gimtąją kalbą ir jos mokytis visą gyvenimą. Knygoje išryškinta įvairiapusė V. Vitkausko veikla: ryšiai su teatru, žymiaisiais teatralais, jo spektaklių recenzijos.

Skaityti toliau →

2016 - uosius Seimas paskelbė Saulės mūšio metais

2015-10-20

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2016 metais sukanka 780 metų, kai įvyko Saulės mūšis, kuriuo pasiekta didžiulė istorinės reikšmės pergalė, įrašiusi Lietuvą ir visus baltus į Europos istoriją bei atvėrusi kelius Lietuvos valstybės įtvirtinimui, nutarė 2016-uosius paskelbti Saulės mūšio metais. Už šį nutarimą balsavo visi 79 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Skaityti toliau →

Poezijos šventė vėl sukvietė literatūros mylėtojus

2015-10-17

Į Kuršėnų kultūros centrą iš įvairių Lietuvos vietų sugūžėjo poetai ir eiliuotojai į poezijos šventę "Žodžių pynė margoj juostoj".

2000 metais Šiaulių rajono literatų ir eiliuotojų šventėje gimusi idėja suburti eiliuotojus ir kasmet rengti literatūrines - muzikines šventes "Žodžiai iš širdies" tapo tradicija. Susikūrė Šiaulių rajono literatų asociacija (pirmininkė N. Girniuvienė). Šiaulių rajono savivaldybė tęsdama kilnią tradiciją - remti knygų leidybą, padėjo rajono literatams išleisti jau ne vieną almanachą ar poezijos knygą. Seimo narė Rima Baškienė, kaip nuolatinė poezijos švenčių dalyvė ir globėja, sveikindama literatus, džiaugėsi jų kūrybine branda ir gražiu bendradarbiavimu su kitų rajonų literatais.

Skaityti toliau →

Sveikatos apsaugos ministrės ir Seimo narių vizitas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje

2015-10-16

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, Seimo nariai; Rima Baškienė, Arvydas Mockus ir Edvardas Žakaris, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras dalyvavo antrojo linijinio greitintuvo atidaryme Onkologijos klinikoje, apžiūrėjo avarinės būklės Vaikų ligų kliniką, susitiko su Moters ir vaiko klinikos darbuotojais. Prieš aštuonis metus Šiaulių onkologijos klinikos darbuotojai ir Seimo nariai džiaugėsi atidarytu pirmuoju linijiniam greitintuvui, tačiau jo pajėgumų jau neužtenka. Prireikė antrojo, kuriam įsigyti skirta 13 milijonų litų iš Europos Sąjungos paramos, iš ligoninės biudžeto buvo skirta apie 925 tūkstančiai litų, 368 tūkstančius litų skyrė Šiaulių miesto savivaldybė, 138 tūkstančius litų - Šiaulių rajono savivaldybė, 108 tūkstančius - Kelmės rajono savivaldybė.

Skaityti toliau →

Padėkos ir linksmybių vakaras Drąsučiuose

2015-10-16

"Koks didelis gali būti dėkingumas. Kiek daug jame gali būti gyvybės ir vilties, kiek daug stebuklingų galių jis gali nešti savyje" - tokie žodžiai skambėjo spalio 16 dienos vakarą Drąsučių bendruomenės ir kultūros centro surengtame padėkos vakare "Kaip gera pabūti kartu".

Jo metu padėkota visiems, kurie prisideda prie Drąsučių bendruomenės gyvavimo, švenčių organizavimo. Bendruomenės pirmininkė Skaidrė Atstopienė įteikė "Metų žmogaus" nominaciją ilgamečiam medicinos felčeriui Rimantui Griciui. LR Seimo narės Rimos Baškienės dovana nominantui - Lietuvos valstybės vėliava.

Skaityti toliau →

Klausimai Žemės ūkio ministrei. Ar išgelbėsime pieno sektorių?

2015-10-15

Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai: A. Monkauskaitė, R. Baškienė, Z. Žvikienė ir S. Bucevičius, kartu su Seimo kaimo reikalų komitetu surengė diskusiją dėl padėties pieno sektoriuje, į kurią pakvietė Žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę.

Pieno sektorius Lietuvoje atsidūrė blogiausioje padėtyje tarp ES šalių. Lietuvos pienininkystės sek-torius dėl sumažėjusių pieno supirkimo kainų ristis žemyn pradėjo praėjusiais metais. Ypač vasaros pabaigoje, kai Rusija ėmė nebepirkti lietuviškų pieno produktų. Pieno supirkimo kainos sumažėjo apie 30 proc., ir šiandien už litrą pieno mokama 18-19 centų ir dar mažiau. Tam įtakos turėjo ir nuo balandžio mėn. ES panaikintos pieno supirkimo kvotos - skaičiuojama, kad Bendrijoje atsirado per 5 mln. tonų virškvotinių pieno produktų. Pieno produktų kainos parduotuvės nekrito. Net kai kam pa-didėjo. Sunkiai dirbantys pieno gamintojai ėmė susidurti su nesąžininga verslo praktika iš pieno per-dirbėjų ir prekybininkų pusės. Nepaisoma sutarčių, išrandami vis nauji lentynų mokesčiai. O koope-ruotis ir jungtis bandantys pienininkai skriaudžiami. Kooperatyvams siūloma mažesnė supirkimo kai-na nei kitiems pieno gamintojams arba apskritai atsisakoma supirkti jų pieną.

Skaityti toliau →

Seimo narių grupė surengė spaudos konferenciją: "Teikiamas socialinis modelis. Ar jis atitinka susitarimą Trišalėje taryboje?"

2015-10-15

Seimo nariai Rima Baškienė, Povilas Gylys ir Povilas Urbšys inicijavo Mišrios Seimo narių grupės spaudos konferenciją: "Teikiamas socialinis modelis. Ar jis atitinka susitarimą Trišalėje taryboje?", kurioje dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas A. Černiauskas ir teisininkas J. Vilys.

Pradėdama spaudos konferenciją Seimo narė Rima Baškienė kalbėjo: "Seime teikiamas labai svarbių įstatymų paketas, kurių kokybe galima tik stebėtis - tai tik pusfabrikatis. Daug kartų išsakyti pastebėjimai, kad nesuradus kompromiso su Trišale taryba, įstatymai neturi būti teikiami - neišgirsti. Atkreiptinas dėmesys į per 150 Teisės departamento pastabų ir gausybę būsimų pasiūlymų dėl visuomenės nerimą sukėlusių kai kurių nuostatų. Pokyčiai mūsų valstybėje - būtini, tačiau ar tikrai nuoširdžiai norima šiuos teisės aktus priimti, ar įsiveliant į gausybę pataisų, tik vilkinti procesą?"

Skaityti toliau →

Konferencija apie savivaldos savarankiškumo didinimą

2015-10-14

Savivaldybių finansinio savarankiškumo, biudžetų sudarymo bei vietos politikų atsakomybės klausimai spalio 14 dieną buvo aptarti Seime konferencijoje "Savivaldos savarankiškumo didinimas".

Sveikinimo žodį tarė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Jis pažymėjo, jog Vyriausybė yra pasirengusi padėti regionuose sprendžiant nedarbo, verslo aplinkos gerinimo, investicijų pritraukimo bei kitas specifines problemas, tačiau didžiausių iniciatyvų reikia iš vietos valdžios.

Skaityti toliau →

Diskusija apie socialinio verslo padėtį Lietuvoje

2015-10-14

Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės nariai: Rima Baškienė, Donatas Jankauskas, Albinas Mitrulevičius, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo bei Ūkio ministerijų atstovais, nevyriausybinių organizacijų nariais ir rajonų savivaldybių atstovais surengė diskusiją apie socialinio verslo padėtį Lietuvoje.

Socialinis verslas - tai visuomeninę misiją vykdančios organizacijos, kurios taiko verslo strategijas siekdamos apibrėžto socialinio ar aplinkosaugos tikslo. Socialinis verslas apima tiek pelno nesiekiančias organizacijas, taikančias verslo modelius, tiek ir pelno siekiančias įmones, kurių pagrindinis tikslas - visuomeninė nauda. Visuomeninė nauda čia yra esminis principas, pagal kurį sprendžiama apie veiklos sėkmę.

Skaityti toliau →

Seime lankėsi Kuršėnų Stasio Anglickio ir Drąsučių mokyklų mokiniai ir mokytojai

2015-10-08

Spalio 8 d. Seimo narės Rimos Baškienės kvietimu į Seimą atvyko Kuršėnų Stasio Anglickio ir Drąsučių mokyklų mokinių ir mokytojų ekskursija. Kartu atvyko ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Kuršėnų parapijos klebonas Saulius Paliūnas. Ekskursijos dalyviai apžiūrėjo Seimo salės, dalyvavo inicijuotoje spaudos konferencijoje ir diskutavo "plenariniame posėdyje" Kovo 11-osios salėje.

Skaityti toliau →

Konferencijoje Seime aptartas vaikų ir jaunimo skatinimas skaityti ir išklausyti Švedijos karalienės Silvijos palinkėjimai

2015-10-08

Karaliaus Karlo XVI Gustavo ir Karalienės Silvijos vizitas tapo reikšmingu akcentu stiprinant ryšius tarp Lietuvos ir Švedijos. Mus vienija ne tik Baltijos jūra, bet ir kultūriniai, energetiniai, tvarios plėtros ir saugumo siekiai.

LR Seime spalio 8 d. Karalienė Silvija pasakė sveikinimo kalbą vaikų ir jaunimo skaitymui skirtoje konferencijoje "Vaikų ir jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI amžiuje: bibliotekos socialiniams pokyčiams 2015". Konferencijoje dalyvavo gausus būrys esamų ir būsimų bibliotekininkų, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Švedijos Karalystės ambasados Lietuvoje ir Švedijos instituto darbuotojai, Seimo narės Vilija Aleknaitė Abramikienė ir Rima Baškienė.

Skaityti toliau →

Naujieji mokslo metai Trečiojo amžiaus universitete

2015-10-07

Šiaulių rajono Kuršėnų Trečiojo amžiaus universiteto studentai ir dėstytojai iškilmingai paminėjo mokslo metų pradžią, o kartu ir Mokytojo dieną. Kuršėnų Pavenčių mokyklos salėje skambėjo muzika, sveikinimai, mokslo metų planų pristatymas.

Skaityti toliau →

2016 - uosius metus siūloma skelbti Saulės mūšio metais

2015-10-05

Grupė skirtingoms frakcijoms priklausančių Seimo narių 2016-uosius metus siūlo skelbti Saulės mūšio metais, pažymint žemaičių pergalę prieš kalavijuočius 13-ajame amžiuje.

2015 rugsėjo 17 d. surengtoje spaudos konferencijoje: " Ar Lietuvai svarbus istorinio įvykio - Saulės mūšio - įamžinimas?", tai žadėję Seimo nariai: Rima Baškienė, Alma Monkauskaitė ir Vitalijus Gailius, parengė atitinkamą Seimo nutarimą. Nutarimo projekte pažymima, kad kitąmet sukanka 780 metų po Saulės mūšio, kuriame "buvo pasiekta pasaulinės istorinės reikšmės pergalė, įrašiusi Lietuvą ir visus baltus į Europos istoriją, atvėrusi kelius Lietuvos valstybės įtvirtinimui".

Skaityti toliau →

Sveikinimas mokytojams

2015-10-05

Mieli mokytojai, sveikinu Tarptautinės mokytojų dienos proga!

Dėkoju Jums, kad pasirinkote pasiaukojantį, kantrybės, sumanumo reikalaujantį darbą, kad eidami šio kilnaus pašaukimo keliu, dosniai dalinate savo išmintį, gerumą ir meilę.

Skaityti toliau →

Kuršėnuose paminėta tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

2015-10-03

1990 metais Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Spalio 3 d. Kuršėnų kultūros centre gražiai paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, kurios metu kultūros centro vaikų liaudiškų šokių studijos "Diemedėlis" vaikai kiekvienam senjorui įteikė po palinkėjimą, jiems dovanota nuotaikinga kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro "Mozaika" komedija pagal Kazį Binkį "Dešimt litų ir gyvybė" (režisierius Petras Valskys).

Skaityti toliau →

Kuršėnuose atidarytas modernizuotas Jaunimo centras

2015-10-02

Linksmai ir iškilmingai Kuršėnuose atidarytas modernizuotas atviras Šiaulių rajono jaunimo centras. Simbolinę juostelę - grandinėlę perkirpo šio centro įkūrėjas ir mecenatas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Ramūnas Karbauskis.

Jaunimo centras gyvuoja jau aštuoniolika metų, keitėsi jaunimo kartos ir centro adresas. Jaunimas surengė labai daug gražių, prasmingų renginių. Įvykdžius projektą "Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas", Šiaulių rajono jaunimo centras atgimė renovuotas ir šiuolaikiškas. Projekto vertė - 241 tūkst. Eurų, skirti patalpų vidaus remontui, materialinės bazės atnaujinimui - įsigyti baldai, muzikos aparatūra, stalo žaidimai, kompiuteriai, treniruokliai, buitinė technika. Dešimt procentų projekto sumos prisidėjo mecenatas Ramūnas Karbauskis.

Skaityti toliau →

Dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statybos užbaigimas

2015-10-02

Netoli Kuršėnų Šiaulių rajone Lapkasių kaime spalio 2 d. vyko dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statybos užbaigimo šventė, į kurią atvyko Ministras pirmininkas A.|Butkevičius, Seimo nariai: R. Baškienė ir A. Mockus, savivaldybių merai, darbus vykdžiusios - AB "Amber Grid" atstovai. Per Klaipėdos, Plungės, Telšių, Rietavo ir Šiaulių rajonų savivaldybes nutiesta 110 kilometrų ilgio, 800 mm skersmens antra dujotiekio gija. Iki šiol esamos dujotiekio gijos skersmuo atkarpoje nuo Klaipėdos iki Kuršėnų yra 300 mm, todėl dujų perdavimo sistema buvo pajėgi priimti tik iki 40 proc. dujų kiekio, kurį SGD terminalas Klaipėdoje galėtų tiekti per parą. Akivaizdu, kad reikėjo didesnio pajėgumo. Nuo šiol SGD terminalas yra visiškai integruotas į šalies gamtinių dujų perdavimo sistemą, jo pajėgumai leidžia patenkinti ne tik Lietuvos, bet ir daugiau nei 80 proc. Baltijos šalių metinio gamtinių dujų poreikio. Naujoji dujotiekio gija kerta 1 magistralinį, 9 rajoninius, 7 krašto ir 37 vietinės reikšmės kelius, 1 geležinkelį, Minijos upę, 60 melioracijos griovių ir upelių.

Skaityti toliau →

Seimo narių susitikimas su arkivyskupais

2015-09-29

LR Seime vyko Tarpparlamentinių ryšių grupės su Šventuoju Sostu narių susitikimas su J. E. Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, J. E. Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu ir Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriumi kun. Kęstučiu Smilgevičiumi. Šios Tarpparlamentinių ryšių grupės nariais yra net 71 Seimo narys iš įvairių frakcijų, tarp jų ir - Mišrios Seimo narių grupės seniūnė Rima Baškienė.

Skaityti toliau →

Šeštadienį šurmuliavo Derliaus šventės

2015-09-26

Rugsėjo 22-ąją, Baltų vienybės dieną, LR Seime įvyko Seimo narių Rimos Baškienės ir Povilo Urbšio spaudos konferencija "Baltų vienybė išsaugant valstybinę kalbą", kurioje dalyvavo akademikas, prof. dr. Eugenijus Jovaiša, prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, aktorius Gediminas Storpirštis.

Skaityti toliau →

Europos parlamento narys Bronis Ropė lankėsi Šiauliuose

2015-09-25

Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys Bronis Ropė rugsėjo 25 dieną lankėsi Šiauliuose. Kartu su juo susitikimuose ir renginiuose dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis.

Skaityti toliau →

"Olimpinis ruduo" sukvietė sporto mėgėjus

2015-09-25

Jau 16 metai tęsiasi graži Ramūno Karbauskio iniciatyva - Šiaulių rajone kasmet rengti "Olimpinį rudenį". Šiemet rugsėjo 25 dieną ši graži sporto šventė vyko Kužių gimnazijos stadione. Lengvosios atletikos - kroso, kvadrato, futbolo baudinių smūgiavimo, krepšinio 3x3, tinklinio, šuoliukų per šokdynę, prisitraukimų prie skersinio, atsispaudimų ir smiginio varžybose dalyvavo 517 dalyvių ir beveik pusantro šimto žiūrovų iš viso Šiaulių rajono.

Skaityti toliau →

Spaudos konferencija Seime "Baltų vienybė išsaugant valstybinę kalbą"

2015-09-23

Rugsėjo 22-ąją, Baltų vienybės dieną, LR Seime įvyko Seimo narių Rimos Baškienės ir Povilo Urbšio spaudos konferencija "Baltų vienybė išsaugant valstybinę kalbą", kurioje dalyvavo akademikas, prof. dr. Eugenijus Jovaiša, prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, aktorius Gediminas Storpirštis.

Skaityti toliau →

Kuršėnietiški sveikinimai Jaunųjų europiečių sąjungai

2015-09-20

Dešimties jaunųjų europiečių iš Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių grupė ir mokytojai Ramutė Zorienė ir Darius Leškauskas dalyvavo Jaunųjų europiečių sąjungos 15 metų sukakties renginiuose. 2000-jų metų rugsėjo 20 d. Demmino mieste (Vokietija) dalyvaujant jaunimo grupėms iš Pabaltijo šalių (tarp jų ir iš Lietuvos) buvo įkurta tarptautinė Jaunųjų europiečių sąjunga. Jos prezidentas Zygfridas Logalis yra ištikimas Kuršėnų miesto draugas, čia atvežęs daug labdaros, užmezgęs glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Kuršėnų seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybe, LR Seimo nare R. Baškiene. Ponas Z. Logalis finansavo ir kuršėniškių kelionę į Šcecine (Szczecin) miestą, kur vyko minėta šventė. Kuršėnų delegacija turėjo galimybę apžiūrėti Šcecino miestą, kuris yra vienas svarbiausių Lenkijos uostamiesčių, įsikūręs prie Oderio upės žiočių.

Skaityti toliau →

Rokiškyje įvyko Lietuvos ir Latvijos tarpparlamentinis susitikimas

2015-09-19

2000 metais Lietuvos ir Latvijos Seimai rugsėjo 22- ąją dieną paskelbė Baltų vienybės diena, pažymint 1236 metais įvykusį Saulės mūšį, kuriame buvo sutriuškintas kalavijuočių ordinas ir nutrauktas baltų žemių užkariavimas. Jau 15-ąjį kartą Lietuvos Respublikos Seimas ir Latvijos Respublikos Saeimos organizuoja šiai šventei skirtus renginius. Šiemet Rokiškyje susitiko Lietuvos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė ir Latvijos Saeimos pirmininkė Inara Mūrniecė bei Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės nariai, atitinkamos grupės parlamentarai iš Latvijos Saeimos, ambasadoriai.

Skaityti toliau →

Tautų mugė ir Derliaus šventė džiugino vilniečius ir miesto svečius

2015-09-18

Rugsėjo 18-20 dienomis sostinės Gedimino prospekte šurmuliavo Tautų mugė ir šventė "Derlius 2015". Tautų mugėje savo programas pristatė armėnų, baltarusių, rusų, karaimų, totorių, žydų meno kolektyvai. Pirmą kartą buvo organizuojamas projektas "Visa Lietuva šoka" bei kiti įspūdingi pasirodymai. Tautų mugėje buvo demonstruojami nacionaliniai rankų darbo kūriniai, leidę geriau pažinti įvairių tautų papročius ir tradicijas. Siurprizu tapo vilniečius pasveikinusios ir save pristačiusios 10 mažųjų Lietuvos kultūros sostinių iš visų šalies apskričių, kurios koncertavo Katedros aikštėje. Mažųjų kultūros sostinių idėjos iniciatorius Kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis džiaugėsi puikia galimybe parodyti, jog kultūra regionuose puoselėjama ir yra aukšto meninio lygio.

Skaityti toliau →

Ar Lietuvai svarbus istorinio įvykio - Saulės mūšio - įamžinimas?

2015-09-17

Pasitinkant Baltų vienybės dieną, LR Seime surengta Seimo narių Rimos Baškienės, Vitalijaus Gailiaus ir Almos Monkauskaitės spaudos konferencija, kurioje dalyvavo: Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys, istorikas, Lietuvos Karo akademijos dėstytojas doc. dr. Romas Batūra, architektas Algimantas Černiauskas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas, Lietuvos muzikos akademijos styginių katedros profesorius Jurgis Dvarionas, architektas dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas, Lietuvių folkloro teatro meno vadovas, režisierius Povilas Mataitis, kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas, parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas, knygų redaktorė, vertėja Donata Linčiuvienė ir Lietuvos kultūros tarybos ekspertas Edmundas Žalpys.

Skaityti toliau →

Tarėsi 2016 metų Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių atstovai

2015-09-10

Rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko 2016 metų Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių atstovų pasitarimas dėl Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių veiklos, numatomų darbų gairių bei prisistatymo visuomenei Vilniaus miesto "Tautų mugė" šventės metu rugsėjo 18-20 d.

Pasitarimą inicijavo Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių judėjimo sumanytojas, kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis, LR Seimo narė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė. Pasitarime dalyvavo visų 10-ties Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių atstovai, Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, komiteto narys Vytautas Juozapaitis, Kultūros ministerijos specialistai.

Skaityti toliau →

Mitinge išsakyti griežti profsąjungų reikalavimai

2015-09-10

Ketvirtadienį prie Seimo ir Vyriausybės profesinės sąjungos protestavo prieš naująjį Darbo kodeksą. Susirinkusiųjų plakatai skelbė: "Nenaikinkite profesinių sąjungų", "Mes - ne vergai", "Darbo kodekso liberalizavimas - kelias į vergovę", ir t. t. Mitinguojantys laikė rankose naujojo Darbo kodekso rengėjo Vilniaus universiteto teisės profesoriaus Tomo Davulio, premjero Algirdo Butkevičiaus, Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės ir kitų, pasisakančių už Darbo kodekso pakeitimus, nuotraukas, sakydami kad "tauta turi žinoti savo "didvyrius".

Skaityti toliau →

Lietuva paskelbta Taikos Respublika

2015-09-10

Rugsėjo 10 d. Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų prezidentė dr. Alisija Rodriges Fernandes paskelbė Lietuvą Taikos Respublika ir įteikė Taikos vėliavą. Dr. Alisija Rodriges Fernandes lankydama pasaulio šalis skleidžia įžymaus menininko Nikolajaus Rericho idėjas ir aiškina Taikos vėliavos reikšmingumą. A. Rodriges yra įteikusi daugiau negu 3 000 Taikos vėliavų organizacijoms, kurios savo veikloje vadovaujasi Taikos filosofija ir vykdo programą "Mes kartu kuriame taiką". A. Rodriges nuomone, "jeigu anksčiau Rericho paktas buvo susijęs su kultūros vertybių apsauga, dabar jis tampa taikaus šalių, tautų, religijų bendradarbiavimo idėja pačiai žmonijos egzistencijai".

Skaityti toliau →

Diskusija apie naująjį socialinį modelį

2015-09-08

Daugiau kaip 40-ies įstatymų siūlomus pakeitimus Radviliškio rajono verslininkams, įmonių ir organizacijų atstovams, darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams pristatė LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Su ministre į Radviliškį atvyko: susitikimo su radviliškiečiais iniciatorė LR Seimo narė Zita Žvikienė, LR Seimo narė Rima Baškienė, advokatas, dalyvavęs rengiant socialinio modelio projektą, Justinas Ūsonis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Mindaugas Sinkevičius. Naujasis socialinis modelis - tai Vyriausybės siekis subalansuoti darbo santykių, užimtumo ir valstybinio socialinio draudimo sistemas bei efektyviau spręsti skurdo problemą Lietuvoje.

Skaityti toliau →

Susitikime su Švietimo ir mokslo ministre aptarta daug klausimų

2015-09-04

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė susitiko su Šiaulių rajono savivaldybės meru Antanu Bezaru, savivaldybės darbuotojais. Susitikime dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė. Vėliau ministrė lankėsi Ginkūnų vaikų darželyje ir Meškuičių gimnazijoje.

Šiaulių rajono savivaldybėje iš viso veikia 4 gimnazijos, 19 pagrindinių mokyklų bei viena pradinė mokykla. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų yra 9, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų - 3. Šiemet į bendrojo ugdymo mokyklas atėjo 3829 mokiniai - 4 proc. mažiau nei pernai.

Skaityti toliau →

Su Mokslo ir žinių diena!

2015-09-01

Seimo narė Rima Baškienė Mokslo ir žinių šventę sutiko savo buvusioje mokykloje Kuršėnuose (dabar Stasio Anglickio pagrindinė mokykla).

Sveikindama mokinius, mokytojus ir tėvelius ji linkėjo būti vežliais, atkakliai siekti žinių, tobulėti. "Gražus mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimas padės ugdant Lietuvos ateities kūrėjus, kuriems visada bus svarbi lietuvių kalba, mūsų tautos istorija, kultūra ir papročiai" - kalbėjo Rima Baškienė. Po to Seimo narė lankėsi šios mokyklos klasėse, bendravo su mokytojais ir mokiniais.

Su Mokslo ir žinių diena ji sveikino ir Kuršėnų meno mokyklos bendruomenę.

Skaityti toliau →

Neįgaliųjų šventė "Nenusigręžk" ir džiugino, ir ragino susimąstyti

2015-08-29

Ketvirti metai vykstantis festivalis " Šiaulių naktys 2015" dovanojo miestiečiams ir Šiaulių miesto svečiams daug įvairių renginių. Ypatingo dėmesio sulaukė pirmą kartą festivalio metu rengiama neįgaliųjų šventė "Nenusigręžk". Ją gražiu pasirodymu pradėjo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio "Goda" spalvų muzikos orkestras ir solistė Agneta, po to sekė kiti jaudinantys neįgaliųjų pasirodymai.

Skaityti toliau →

Pasitikdami naujuosius mokslo metus, tarėsi mokyklų vadovai

2015-08-28

Į Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo skyriuje surengtą švietimo įstaigų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui bei Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų pasitarimą "2015-2016 mokslo metai: iššūkiai ir galimybės" atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, vicemeras Algis Mačiulis, administracijos direktorius Gipoldas Karklelis ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė. Judita Šertvytienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, supažindino su 2015-2016 m. m. rajono problemomis, lūkesčiais ir darbais.

Skaityti toliau →

Konferencija "Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?"

2015-08-26

Lietuvos edukologijos universitete rugpjūčio 26 d. vyko Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojama konferencija "Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?", kurioje dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, komiteto nariai Rima Baškienė ir Vytautas Juozapaitis, savivaldybių švietimo padalinių vadovai, mokinių ir tėvų atstovai.

Skaityti toliau →

Kuršėnuose paminėtos Baltijos kelio metinės

2015-08-23

Rugpjūčio 23-oji Lietuvos istorijoje yra skaudi data, nes antrojo pasaulinio karo išvakarėse Rytų Europą padalijo nacių ir sovietų paktas, mes tapome ilgam pavergti. Tačiau ši diena kartu ir šviesi, viltinga, suteikianti ryžtą, nes tai - Baltijos kelio metinės. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint 50-ąsias pakto pasirašymo sukaktuves, per protesto akciją, pavadintą Baltijos keliu, apie du milijonai lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis sudarydami gyvą daugiau kaip 650 kilometrų ilgio žmonių grandinę nuo Gedimino bokšto Vilniuje iki Hermano bokšto Taline. Tai vienas įspūdingiausių reiškinių Lietuvos ir pasaulio politinės kultūros istorijoje.

Skaityti toliau →

Ruošiamasi gelbėti Kuršėnų dvarą

2015-08-21

Svarstoma, ką daryti, kad visai nesunyktų Kuršėnų dvaras. Jau daug metų įvairaus lygio pokalbiai baigiasi svarstymais, kur gauti pinigų dvarui tvarkyti. Rugpjūčio 21 d. Kuršėnuose apsilankė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė.

Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras informavo Kultūros paveldo departamento direktorę Dianą Varnaitę, kad yra planuojama nupirkti buvusius dvaro statinius: arklidę ir karvidę, dabar priklausančius privatiems savininkams. Savivaldybės kultūros paveldo vyriausiojo specialisto Vytauto Kirkučio teigimu, ir vienas, ir kitas statinys turėtų kainuoti maždaug po 800 tūkstančių litų (231884 eurai).

Skaityti toliau →

Aptartos kultūros paveldo problemos

2015-08-21

LR Seimo narės Rimos Baškienės ir rajono mero Antano Bezaro kvietimu Šiaulių rajone lankėsi Kultūros paveldo departamento (KPD) prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė ir KPD vyriausiasis valstybinis inspektorius Renaldas Augustinavičius. Šiaulių rajono savivaldybėje aptarti aktualiausi kultūros paveldo klausimai, kalbėta apie žydų genocido vietų ir senųjų žydų kapinių priežiūrą, piliakalnių tvarkymą ir saugojimą. Pokalbyje dalyvavo Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė, Kultūros paveldo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Kirkutis bei Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio vedėjas Rytis Budrys.

Skaityti toliau →

Neįgaliųjų problemos turi būti sprendžiamos nedelsiant

2015-08-12

Į Šiaulių miesto savivaldybėje neįgaliųjų organizacijų surengtą apskritojo stalo diskusiją "Būkime vieningi ir eikime vienu keliu", atvyko Seimo nariai: Rima Baškienė, Stasys Brundza ir Valerijus Simulik bei įvairių savivaldybių socialinių paslaugų skyrių vadovai.

Renginio dalyviai diskutavo apie neįgaliųjų problemas, apie galimybę padidinti aplinkos prieinamumą neįgaliesiems, neįgalių vaikų integraciją, išsakė daug visuomenės abejingumo ir savivaldybių institucijų neveikimo atvejų.

Skaityti toliau →

Kuršėnuose buvo minima tarptautinė jaunimo diena

2015-08-12

Rugpjūčio 12-oji paskelbta Tarptautine jaunimo diena. Ji minima nuo 1999 m. Jungtinių tautų organizacijos sprendimu. Šią dieną siekiama daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, rodyti gražius jaunimo veiklos pavyzdžius.

Skaityti toliau →

Komisija parengė Vietos bendruomenių metų programą

2015-08-05

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. balandžio 23 d. priimtu nutarimu, paskelbė 2016 metus Vietos bendruomenių metais ir pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudaryti Vietos bendruomenių metų komisiją, kuri parengtų ir patvirtintų Vietos bendruomenių metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti. Komisijos sudėtyje buvo 20 skirtingų institucijų atstovų. LR Seimui atstovavo Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės nariai: Rima Baškienė, Donatas Jankauskas ir Juras Požela.

Skaityti toliau →

Etnokultūrinėje stovykloje vaikai mokėsi amatų

2015-08-03

Paežerių dvare (Šiaulių r.) vykusioje etnokultūrinėje stovykloje "Koks kraštas, toks ir raštas" stovyklavo 89 vaikai ir jaunuoliai iš įvairių Šiaulių regiono mokyklų. Stovykloje buvo primenami praeities amatai bei papročiai. Stovyklautojai galėjo daug ko ne tik sužinoti, bet ir išmokti. Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centro darbuotoja Ilona Motuzienė atvežė savo avį, kad stovyklautojams galėtų parodyti visą vilnos kelią, kol ji tampa kojine, megztiniu ar kitu mezginiu. Aštuoniose stovyklautojų grupėse vaikai pasikeisdami darbavosi amatų sekcijose - mokosi molio žiedimo, pynimo, vilnos vėlimo, papuošalų gaminimo, karpymo, medžio drožimo ir kt. Iki pietų stovyklautojus amatų mokė Šiaulių rajono tautodailininkai, po to vaikai mokėsi folklorinių šokių, liaudiškų dainų. Ruošė koncertines programas, kurias parodė Paežeriuose vyksiančiame romansų vakare, amatų šventėje Dirvonėnuose, o atlaiduose Juozapavoje - vyko giesmių programa. Stovyklautojams pakako laiko ir pokalbiams, ir vakarojimui prie laužo, ir maudynėms Nelindos ežere.

Skaityti toliau →

Vilniuje ir Kuršėnuose garbingai paminėtos kalbininko Vytauto Vitkausko 80 - osios metinės

2015-08-03

2015 metų rugpjūčio 1 dieną kalbininkui, Profesoriui, humanitarinių mokslų daktarui, žodyninkui, lietuvių tarminės leksikografijos pradininkui, Kuršėnų miesto garbės piliečiui būtų sukakę 80 metų.

Šviesaus atminimo profesoriui Vytautui Vitkauskui kilusiam iš Kuršėnų Šv. mišias žemaitiškai aukojo auka Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis. Po to vykusiame susitikime prisiminimais dalinosi Tautinės raiškos sambūrio vadovė Albina Šiupienienė, Vilniaus Žvėryno bendruomenės nariai: Žana Chiminienė, Vytautas Domaševičius, kalbininkas dr. Aldonas Pupkis ir kiti, bendravę ir pažinoję kalbos puoselėtoją ir gynėją Vytautą Vitkauską.

Skaityti toliau →

Ariogaloje vyko 25 - asis buvusių tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovotojų sąskrydis

2015-08-01

Ariogaloje, Raseinių rajone, vyko 25-asis buvusių tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis "Su Lietuva širdy". Į sąskrydį buvo susirinkę daugiau nei 5 tūkstančiai dalyvių.

Buvo aukojamos Šv. Mišios, pašventintas naujas koplytstulpis. Sąskrydžio vietoje įrengtoje Lietuvos partizanų stovykloje ir bunkeryje buvo trumpam atgaivintos partizanų kasdienio gyvenimo ir kovų akimirkos. Karo istorijos klubo "Grenadierius" surengė mūšio vaidinimą "Didvyriai išlieka mūsų širdyse" kuriame tikroviškai atvaizdavo Lietuvos partizanų ir slaptosios sovietų policijos NKVD mūšį Daugėliškių miško prieigose netoli Ariogalos.

Skaityti toliau →

Konferencijoje apie Šiaulių rajono vietos plėtos strategijos įgyvendinimą

2015-07-30

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2015 m. liepos 30 d. surengė konferenciją, kurioje pateikta informacija apie Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir planus ateičiai. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę prisiminti visų Vietos veiklos grupės (VVG) Šiaulių rajone prižiūrimų projektų įgyvendinimą, peržiūrint video medžiagą.

Skaityti toliau →

Kryžių kalno atlaidai vyko rekonstruotoje koplyčioje, kurioje prieš 22 metus šv. Mišias aukojo popiežius Jonas Paulius II

2015-07-26

Liepos 26 d. Kryžių kalne pirmą kartą Eucharistija švęsta rekonstruotoje koplyčioje, kurioje prieš 22 m. šv. Mišias aukojo popiežius Jonas Paulius II. Atvyko Lietuvos vyskupai bei vyskupas iš Jelgavos Edvards Pavlovskis. Eucharistijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Kuintana. " Džiaugiuosi galėdamas aukoti šv. Mišias šioje koplyčioje, kurioje aukojo popiežius Jonas Paulius II. Noriu priminti, kad nepamirštumėte to pasididžiavimo, kad turite Kryžių kalną" - sakė apaštališkasis nuncijus.

Sakydamas pamokslą Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ teigė, kad Kryžių kalnas, ant kurio stovi tūkstančiai kryžių ir kryželių, veikia mūsų protą ir širdį, nes čia už kiekvieno pastatyto kryžiaus slypi konkretaus žmogaus gyvenimo reikšmingi faktai. Arkivyskupas Kryžių kalną vadino Lietuvos žmonių tikėjimo, vilties, laisvės kalnu. " Jeigu mes dažniau su tikėjimu ir meile žvelgtume į kryžių, be jokios abejonės, būtume stipresni pakelti mus laikas nuo laiko užgriūvančias negandas. Būtume ir išmintingesni, nes nelauktume dovanų, bet eitume atsakingos laisvės keliu. Kai kunigas Algirdas Mocius ir daugelis kitų žmonių, ant savo pečių nešė ar vežė kryžius į šį kalną, jų žingsniai vedė į Lietuvos laisvę" - sakė S. Tamkevičius. Arkivyskupas ragino statyti tikinčią, mylinčią ir viltimi gyvenančią Lietuvą.

Skaityti toliau →

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąskrydis - galimybė susitikti, pailsėti ir pasitarti

2015-07-25

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vasaros sąskrydis vyko Skinderiškio dendrologiniame parke, Kėdainių rajone. Sąskrydyje dalyvavo apie 700 žmonių iš 36 LVŽS skyrių. Nuveiktais darbais bei ateities planais pasidalino LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis, Valdybos pirmininkas, EP narys Bronis Ropė, LR Seimo narė Rima Baškienė. Pasveikinti sąskrydžio atvyko Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius.

Šventę džiugino įvairūs atlikėjų ir kolektyvų pasirodymai, sportinės rungtys, simultanas su Sąjungos pirmininku bei kunigaikščių Radvilų lobio ieškojimo varžybos. Sveikai gyventi ir sportuoti mokė Sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis. Įdomią ekskursiją po Skinderiškio dendrologinį parką pravedė parko įkūrėjas, gamtininkas Kęstutis Kaltenis, kuriam talkino LVŽS narys, gamtininkas Andrius Gaidamavičius.

Skaityti toliau →

XV - asis respublikinis klojimo teatrų festivalis Kurtuvėnuose džiugino profesionalumu

2015-07-25

XV-asis respublikinis klojimo teatrų festivalis, skirtas etnografinių regionų metams, sukvietė šimtus žiūrovų. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras "Ikaras" (vad. Leontina ir Petras Valskiai), surengė įspūdingą festivalio atidarymą.

Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė, sveikindama festivalio dalyvius ir žiūrovus prisiminė, kaip prieš penkiolika metų, dirbdama Šiaulių rajono mero pavaduotoja, kartu su kultūros darbuotojais ir Kurtuvėnų regioninio parko administracija inicijavo klojimo teatrų festivalį. Jis vyko dar senajame, apie 200 metų turinčiame svirne. Deja, 2001 metais gaisras svirną suniokojo, bet Šiaulių rajono savivaldybės ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos pastangomis jis buvo atstatytas. Seimo narė dėkojo aktoriams už teatrinio meno ir tautiškumo puoselėjimą.

Skaityti toliau →

Verbūnai šventė savo kaimo šventę

2015-07-25

Verbūnų kaimo šventė prasidėjo šv. Onos atlaidais, kurie tradiciškai vyksta prie Verbūnų koplytėlės. Po mišių Verbūnų kultūros centre skambėjo muzika, dainos ir sveikinimai.

Verbūnų bendruomenei prisistatė naujai paskirtas Kužių parapijos klebonas Tomas Reinys. Šventės dalyvius sveikino Seimo narė Rima Baškienė, dėkodama Verbūnų bendruomenei, kultūros darbuotojams už kilnius darbus, ragino sekti gražiais pavyzdžiais, deramai sutvarkyti Verbūnų koplytėlę ir jos aplinką, išsaugant istorinę atmintį, aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje. Aktyviausius bendruomenės narius ji apdovanojo knygomis.

Skaityti toliau →

2016 metais Lietuva ruošiasi minėti LR Prezidento, gydytojo ir publicisto bei Valstiečių liaudininkų sąjungos ideologijos kūrėjo Kazio Griniaus metus

2015-07-22

LR Vyriausybė, vykdydama Seimo nutarimą, 2016 metus paskelbti Prezidento Kazio Griniaus metais, 2015 m. liepos 22 d. pritarė K. Griniaus atminimo metų programai. Kultūros ministerija šia proga siūlo išleisti naujus K.Griniaus atsiminimų tomus. Be naujo leidinio ,,Dr. Kazys Grinius. Atsiminimai ir mintys. III ir IV tomai", taip pat planuojama pakartotinai išleisti šio leidinio I ir II tomus. Be kitų įvairaus pobūdžio renginių, siūloma 2016 metais organizuoti K.Griniaus, kaip vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, atminimo pagerbimą kariuomenės Kauno ir Vilniaus įgulų karininkų ramovėse, taip pat surengti prisiminimų vakarus apie K.Grinių Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ketinama surengti konferenciją ,,Humanisto Kazio Griniaus dilema: tarp tautos ir demokratijos", parodą ,,Praktinė demokratija: Kazio Griniaus receptas" istorinėje Lietuvos Prezidentūroje Kaune. Be to, Kultūros ministerija siūlo išleisti pašto ženklą, skirtą K.Griniaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti, ta pačia proga surengti tarptautinį greitųjų šachmatų turnyrą bei kitus renginius.

Skaityti toliau →

Šeštasis Naisių vasaros festivalis

2015-07-11

Naisių vasaros festivalis nustebino dalyvių gausa ir renginių įvairove. Tikrai buvo ką veikti ir vaikams ir suaugusiems. Didžiojoje scenoje koncertavo Naisių vasaros teatro aktoriai, grupė "Thundertale", Ieva Narkutė, Andrius Mamontovas, Liudas Mikalauskas ir Ona Kolabovaitė bei kiti atlikėjai. Festivalio mažojoje scenoje skambėjo grupių "Mankur", "Karmos", "Ranos", "Rėdos", "Obelijos" ir kitų muzika. Visi koncertai - nemokamai. Veikė viduramžių miestelis ir dirbtuvės. Galėjai pašaudyti iš lanko, pasvaidyti senovinę ietį, pasimokyti žiesti iš molio, austi juostą, kepti duoną. Buvo išties gausu įvairių edukacinių veiklų, kokybiško šeimų užimtumo, įspūdingų parodų ir mugių.

Skaityti toliau →

Brandos atestatų įteikimo šventė Kuršėnuose

2015-07-10

Pilnutėlė Kuršėnų kultūros centro salė sutiko džiugią atestatų įteikimo šventę. Šiais metais net 141 Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientas gavo šį svarbų dokumentą. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorius A. Jokubauskas apžvelgė gimnazijos baigimo rezultatus.

Į šventę atvykę svečiai: LR Seimo narė R. Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės meras A. Bezaras, Šiaulių rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas R. Galkus, Kuršėnų klebonas S. Paliūnas sveikino buvusius Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos auklėtinius, o pasiekusiems geriausių rezultatų įteikė padėkas. Padėkomis buvo pagerbti gimnazistai, kurių egzamino įvertinimas 100 balų - tai E. Riškus, kuris gavo net 4 šimtukus, po vieną šimtuką - J. Rupšytė, M. Rudžinskaitė, M. Puzaraitė, B. Kavanauskas, L. Vismantas, A. Kundreckas. Trims mokiniams - R. Felinskiui, M. Rudžinskaitei, J. Rupšytei - įteikti atestatai su pagyrimu.

Skaityti toliau →

Kuršėnuose iškilmingai paminėta Valstybės diena

2015-07-06

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos karūnavimo) dienai skirti renginiai nuvilnijo per Lietuvą. Iškilmingai Valstybės diena paminėta Kuršėnuose, prasidėjusi Šv. mišiomis Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, vėliau prie Vyčio paminklo buvo iškilmingai pakeliama Lietuvos valstybės vėliava, sveikinimo kalbas sakė Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Kuršėnų seniūnas Vytautas Gedmontas.

Žiedinėje sankryžoje prie tilto per Ventos upę buvo atidengta Stanislovo Kovėros skulptūra "Asotis". LR Seimo narė Rima Baškienė, pasveikinusi su Valstybės diena, dėkodama skulptoriui, įteikė Lietuvos istorinę vėliavą, ragindama visus gražiais darbais ir kilniais poelgiais garsinti mūsų miestą, o tuo pačiu Lietuvą.

Skaityti toliau →

Ginkūnų šventėje netrūko dainų, šokių ir sveikinimų

2015-07-04

Į Ginkūnų tradicinę šventę "Ginkūnų vasara 2015"atvykusi Seimo narė Rima Baškienė džiaugėsi, kad ši šventė vyksta jau 18 kartą, kad dalyvaudama beveik visose Ginkūnų šventėse, mato ženklius pokyčius kaip gražėja Ginkūnai, kaip sutelktai dirba kultūra, bendruomenė, seniūnija, verslo įmonės. Ji pasveikino šventės dalyvius su artėjančia Valstybės diena - Karaliaus Mindaugo ir Karalienės Mortos karūnavimo diena. Aktyviausiam bendruomenės nariui, fizinio lavinimo mokytojui Albinui Klumbiui įteikė padėką ir LR vėliavą.

Skaityti toliau →

Pasidžiaugta išminties kupina paroda

2015-07-02

Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centre atidaryta Šiaulių rajono gyventojo, skulptoriaus, tautodailininko Jono Vaicekausko darbų paroda. Parodoje eksponuojamos kaukės, kurios išsiskiria iš kitų, nes pagamintos panaudojant natūralias medžiagas ir pritaikant jų formos - medžio žievę, šakas, kelmus. Skulptorius puikiai įvaldė akmens ir medžio tąšybą. Jis yra aktyvus įvairių plenerų, kūrybinių stovyklų, edukacinių užsiėmimų dalyvis.

Skaityti toliau →

Seime pasirašytas Nacionalinis parlamentinių partijų susitarimas dėl emigracijos

2015-06-30

Birželio 30 d., LR Seime įvyko Nacionalinio parlamentinių partijų susitarimo dėl emigracijos pasirašymas.

Dokumentą pasirašė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, atstovaujama pirmininko Ramūno Karbauskio, Lietuvos lenkų rinkimų akcija, atstovaujama europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio, Darbo partija, atstovaujama europarlamentaro Valentino Mazuronio, Lietuvos socialdemokratų partija, atstovaujama Premjero Algirdo Butkevičiaus, partija "Tvarka ir teisingumas", atstovaujama Rolando Pakso ir Lietuvos žaliųjų partija, atstovaujama pirmininko Lino Balsio. Pasirašymo ceremonijoje taip pat dalyvavo Seimo nariai bei partijų atstovai.

Skaityti toliau →

Prie Seimo vėl piketavo lietuvių kalbos gynėjai

2015-06-30

Prie LR Seimo rūmų, Nepriklausomybės aikštėje piketuoti vėl susirinko lietuvių kalbos gynėjai. Mitingą organizavo Vilniaus Sąjūdis, įvairios visuomeninės organizacijos ir Tautininkų Sąjunga, kuriuo siekta ryžtingai priminti Seimo nariams jų priesaiką bei įsipareigojimą lietuvių kalbai, kaip neatimamai konstitucinei vertybei.

Seime daug kartų buvo atidedamas "Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo" (XIIP-1653(2) projekto svarstymas, nes nebuvo gautos Valstybinės kalbos komisijos išvados, nebuvo įsiklausyta į prieštaringą visuomenės nuomonę. Mitingo organizatoriai nerimavo, kad šis projektas bus įtrauktas į paskutinės Pavasario Seimo sesijos dienos darbotvarkę ir bus teikiamas svarstymui, o gal ir priėmimui.

Skaityti toliau →

Įstatymo pataisa leis padėti nelaimės ištiktiems žmonėms

2015-06-25

LR Seimas birželio 25 d. priėmė Biudžeto sandaros įstatymo pataisą, kurios autorė Seimo narė Rima Baškienė, leisiančią padėti nelaimės ištiktiems žmonėms. Gyventojai į savivaldybes kreipiasi gaisro bei stichinių nelaimių atveju, tačiau Biudžeto sandaros įstatymas savivaldybės administratoriaus rezervo lėšas leidžia naudoti išskirtinai tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. Pažymėtina, kad savivaldybės ekstremalias situacijas skelbia labai retai, pvz.: 2013 m. Lietuvoje buvo paskelbtos tik 2 savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl potvynio Šilutės rajono savivaldybėje ir Pagėgių savivaldybėje, 2014 m. (iki 2014 m. lapkričio 11 d.) - 5 ekstremalios situacijos (Neringos, Ignalinos rajono, Trakų rajono, Utenos rajono, Rokiškio rajono savivaldybėse).

Skaityti toliau →

Padėkota arkivyskupui J. E. Sigitui Tamkevičiui

2015-06-24

Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos padėkos šv. Mišios už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus beveik dviejų dešimtmečių tarnystę Dievui ir žmonėms, vadovaujant Kauno arkivyskupijai. Sovietiniais laikais persekiojamas specialiųjų tarnybų. 1983- 1988 m. kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą. Nuo 2005 m. Lietuvos vyskupų konfederacijos pirmininkas, VDU katalikų teologijos fakulteto Didysis kancleris.

Skaityti toliau →

2017 metai paskelbti Piliakalnių metais

2015-06-23

Seimas vienbalsiai priėmė nutarimą 2017 metus paskelbti Piliakalnių metais.

Anapilin išėjusio Seimo nario Algirdo Patacko iniciatyvą gražiai pratęsė kartu su juo Mišrioje Seimo narių grupėje dirbę jo kolegos Rima Baškienė, Linas Balsys, Remigijus Ačas, Povilas Urbšys, Povilas Gylys, Aurelija Stancikienė, Vytautas Antanas Matulevičius, pateikę Seimui svarstyti jo ruoštą Seimo nutarimą "Dėl 2017 metų paskelbimo piliakalnių metais".

Piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo įkvėpimo šaltinis.

Skaityti toliau →

Diskusija Seime apie vaikų vasaros poilsio organizavimą

2015-06-19

LR Seimo Vaiko gerovės parlamentinė grupė, vadovaujama Seimo narės Ramintos Popovienės, surengė diskusiją apie vaikų užimtumą vasaros metu. Švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis bei šių ministerijų specialistai Seimo nariams pristatė informaciją dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo.

Nuo 1997 metų Lietuvoje vaikų vasaros stovyklos buvo finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Nuo 2010 metų vaikų vasaros poilsis finansuojamos ir Europos Sąjungos fondo lėšomis. Nuo 2014 metų - finansavimą skiria ir Švietimo ir mokslo ministerija. Ženklia dalimi organizuojant vaikų vasaros poilsį prisideda savivaldybės kasmet tam skirdamos apie 1,25 mln. Lt. Vaikų vasaros poilsio stovyklose 2015 metais dalyvaus apie 30 000 mokinių.

Skaityti toliau →

Šiaulių universiteto delegacija Seime

2015-06-17

Birželio 17 d. Seimo nariai: Rima Baškienė ir Povilas Urbšys Seime priėmė Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto ištęstinių studijų (specializacija - "Strateginis valdymas") studentų grupę, vadovaujamą prof. dr. Jono Jasaičio ir prof. Viešojo administravimo katedros vedėjo dr. Teodoro Tamošiūno, delegaciją. Studentus domino darnios regionų raidos ir savivaldos, užmiesčio teritorijų planavimo, gyventojų švietimo ir užimtumo klausimai. Vyko įdomi diskusija apie visuomenės aktyvinimą, profsąjungų veiklą ir moralią politiką.

Skaityti toliau →

Apie kūrybą, gyvenimą ir politiką - susitikime su Kovo 11-osios akto signatare, rašytoja Vidmante Jasukaityte

2015-06-16

Vilniaus Rotušės Didžiojoje salėje susitikimų ciklo "Vilniaus žmogus: iškiliųjų portretai" viešnia - Kovo 11-osios akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, kurios kaip visuomenės, kultūros veikėjos, Lietuvos atgimimo skatintojos svariu indėliu džiaugėsi Lietuvos žmonės. Jai didžiulę pagarbą reiškia ir Šiaulių rajono žmonės, nes čia ji gimė ir mokėsi.

Vidmantės Jasukaitytės gausus literatūrinis turtas - 9 poezijos knygos, 8 romanai, 3 apysakos ir eilė kitų reikšmingų kūrinių, straipsnių rinkinių, dramų. Susitikimo vakare poetė skaitė eiles, ragino žvelgti į gyvenimą gėrio ir meilės akimis, visur ieškoti šviesos, patiems skleisti šviesą.

Skaityti toliau →

Seime vyko tarptautinė konferencija "Atsinaujinančios energetikos galimybės Lietuvoje ir Europoje"

2015-06-15

LR Seime įvyko Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos/Europos laisvojo aljanso delegacijos spaudos konferencija, kurioje dalyvavo frakcijos pirmininkė Rebecca Harms ir Europos Parlamento narys Bronis Ropė. Spaudos konferencijoje R. Harms pristatė delegacijos vizito Lietuvoje tikslus, aptarė įvykius Ukrainoje, Europos Sąjungos ir Rusijos santykius bei ES ir Lietuvos aktualijas energetikos srityje.

Seimo narė Rima Baškienė, pasidžiaugusi, kad Lietuvos atstovas Europos Sąjungos Parlamente B. Ropė dirba labai aktyviai, teiravosi pranešėjų, ar Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos planuose energetikos klausimu nenumatoma dar labiau vienyti ES šalis, kad veikiant kartu būtų pasiekta geresnių rezultatų. R. Harms pritarė, kad ES narių susivienijimas, svarstant atsinaujinančios energetikos klausimus, yra labai svarbus, nes taip galima išsiderėti geresnių sąlygų gyventojams.

Skaityti toliau →

Vietos bendruomenių metų komisija rinkosi į pirmą posėdį

2015-06-15

Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas vietos bendruomenių reikšmę įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką, atsižvelgdamas į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, vertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą, kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, 2015 m. balandžio 23 d. priimtu nutarimu, paskelbė 2016 metus Vietos bendruomenių metais ir pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudaryti Vietos bendruomenių metų komisiją, kuri iki 2015 m. rugsėjo 1 d. parengtų ir patvirtintų Vietos bendruomenių metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti bei 2016 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vietos bendruomenių metų komisijos patvirtintai programai įgyvendinti.

Skaityti toliau →

Seime paminėta Gedulo ir vilties diena

2015-06-15

Seimas birželio 15 d. iškilmingu minėjimu pagerbė sovietų okupacijos ir genocido aukas bei paminėjo Gedulo ir vilties dieną.

Pasak Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės, žiauri 1940-ųjų okupacija ir ciniškas lietuvių tautos genocidas negrįžtamai ir iš esmės pakeitė mūsų tautos gyvenimą. "Pirmoji nepriklausoma Lietuva, inteligentijos padedama, sukūrė itin stiprią pilietinę visuomenę savo kultūra, kalba, lietuvių tautos didingos istorijos pažinimu, tautinio tapatumo savivoka, pagarba asmens laisvei kaip esminei žmogiškumo vertybei. Toje visuomenėje gimė ir užaugo karta, kuri verčiau rinkosi garbingą mirtį nei aklą vergystę", - sakė L. Graužinienė.

Skaityti toliau →

Gedulo ir vilties dieną pražydo "ilgesio pieva"

2015-06-14

Prie tremtinių kryžiaus Kuršėnuose buvo minima Gedulo ir vilties diena. Buvusių tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras "Tremties varpai", vadovaujamas Jovitos Bražukienės, susirinkę kuršėniškiai dainavo dainas, kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Marytė Šadlauskienė, LR Seimo narė Rima Baškienė.

Skaityti toliau →

Spaudos konferencijoje - Lietuvos ir Ukrainos draugystės atspindžiai Aldonos Vasiliauskienės monografijoje

2015-06-11

LR Seimo narė Rima Baškienė surengė spaudos konferenciją, kurioje kalbėjo apie lietuvių - ukrainiečių kultūrinių, dvasinių ryšių, kurie turi gilias istorines šaknis amžių bėgyje, svarbą. Seimo narė minėjo vienuolių bazilijonų švietėjiškos veiklos Lietuvoje įtaką šių dviejų tautų bendradarbiavimui. Spaudos konferencijoje pristatyta dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija "Vasilijaus Zinko studija "Sesuo Rafaila": istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija".

2000 m. pabaigoje Vilniuje įkurta "Lietuvių ukrainiečių istorikų asociacija", kuri tiria Lietuvoje mažai žinomo Rytų apeigų katalikų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją, nušviečia jo kultūrinę-dvasinę svarbą.

Skaityti toliau →

Parlamentinės grupės "Už Lietuvą be korupcijos" diskusija: "Gryni pinigai paliks šešėlį ar bankus?"

2015-06-10

Seimo parlamentinės grupės "Už Lietuvą be korupcijos" surengtoje diskusijoje dėl atsiskaitymo grynais pinigais ribojimo, buvo siekiama aptarti bankų paslaugų prieinamumą, išsiaiškinti, ar tinkamomis priemonėmis į Lietuvos teisės aktus perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos 23 d. direktyva, ar siūlomos įstatymo pataisos užtikrins šešėlio mažinimą, ar pinigų išgryninimo ribojimas atitinka vartotojų lūkesčius, ar tikrai užtikrinamas įkainių skaidrumas ir kt.

Įžvalgomis dalinosi Seimo parlamentinės grupės "Už Lietuvą be korupcijos" nariai Agnė Bilotaitė, Arvydas Anušauskas, Rima Baškienė, Sergejus Jovaiša, Lietuvos Banko valdybos, finansų ministerijos atstovai, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas, viešosios įstaigos "Lietuva be šešėlio" vadovas Kęstutis Kupšys, Laisvosios rinkos instituto bei bankų klientų aptarnavimo asociacijos ir visuomenės atstovai.

Skaityti toliau →

Mišrios Seimo narių grupės susitikimas su kandidatu į generalinius prokurorus Nerijumi Meilučiu

2015-06-09

Mišrios Seimo narių grupės nariai susitiko su kandidatu į generalinius prokurorus, Kauno apygardos teismo pirmininku Nerijumi Meilučiu.

Klausimuose pretendentui Seimo nariai akcentavo problemas, dėl kurių itin kritiško vertinimo sulaukė nuo 2010-ųjų birželio prokuratūrai vadovavęs Darius Valys.

Seimo nariai išsakė nepritarimą tendencijai, kai teisėsauga vis akivaizdžiau tampa politinių procesų dalyve ir naudojama kaip įrankis politinėje kovoje. Pretendento buvo klausiama, kaip jis vertina visuomenės pasipiktinimą sukėlusią praktiką, kai keli konkretūs teisėjai, kurių pavardės ne kartą skelbtos viešojoje erdvėje, lengva ranka išdavinėja sankcijas slaptam telefoninių pokalbių pasiklausymui, ar N. Meilučio vadovaujamai prokuratūrai pakaktų ryžto tirti stambaus masto korupciją, kurią vengė tirti D. Valio vadovaujami prokurorai, kaip kandidatas vertina situaciją dėl ikiteisminio tyrimo paslaptį sudarančios informacijos nutekinimo žiniasklaidai bei eilė kitų klausimų.

Skaityti toliau →

Aptarti aktualūs atliekų tvarkymo klausimai

2015-06-08

Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinė grupės nariai: Alma Monkauskaitė, Vitalijus Gailius, Rima Baškienė, Valerijus Simulik, Arvydas Mockus ir Edvardas Žakaris, Aplinkos ministras K. Trečiokas, viceministras L. Jonauskas, Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje J. Novogreckis, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC) vadovai, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai, regiono savivaldybių merai ir administracijų direktoriai, visuomenės atstovai svarstė svarbius atliekų tvarkymo klausimus.

Seimo narys V. Gailius, inicijavęs pasitarimą Pakruojo savivaldybėje, teigė, kad: "Atliekų tvarkymo srityje - per daug šešėlio. Aplinkos ministerija teikia naują atliekų tvarkymo teisinį reglamentavimą, todėl mums yra ypač svarbu žinoti savivaldybių nuomonę dėl tinkamo reguliavimo nustatymo, taip pat paskatinti regiono savivaldybes glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje siekiant optimaliausių rezultatų". Seimo nariai pabrėžė, kad atliekų tvarkymo srityje diskusijos - būtinos, kad priimami įstatymai būtų įgyvendinami tinkamai.

Skaityti toliau →

Indijos delegacija džiaugėsi Lietuva

2015-06-06

Lietuvoje viešinti Indijos delegacija, lydima baltų kultūros puoselėtojos, apeiginio folkloro grupės "Kūlgrinda" vadovės, Lietuvos Romuvos vadovės - Krivės Inijos Trinkūnienės, birželio 6 d. lankėsi Naisiuose Šiaulių rajone. Delegaciją sutiko LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė, Naisių bendruomenės pirmininkė Rita Žukauskienė. Svečiams buvo surengta įdomi ekskursija po Naisius, diskutuota apie pastangas išsaugant mūsų tautos papročius ir tradicijas. Folkloro grupės "Kūlgrinda" narai padainavo keletą senųjų lietuviškų dainų.

Skaityti toliau →

Mišrios Seimo narių grupės diskusija su Aplinkos ministru Kęstučiu Trečioku

2015-06-04

2015 m. birželio 4 d. Mišrios Seimo narių grupės atstovai susitikime su aplinkos ministru Kęstučiu Trečioku aptarė aktualius aplinkosaugos klausimus. Susitikime dalyvavo ir Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorius Dalius Krinickas bei Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Bėčius.

Seimo nariai išreiškė nerimą dėl teisės aktų pakeitimų, kuriuos Aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimu patvirtinant kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra ne mažesnis nei 20 cm, o kaimo vietovėje - 30 cm. Įsigaliojus tokiai tvarkai, vargu ar ilgai vadintume Vilnių žaliausia Europos sostine. Privačių valdų savininkai galėtų be jokių leidimų iškirsti daug medžių, tai atitiktų miesto plėtra suinteresuotų asmenų interesus, bet ne viešąjį interesą ginančiųjų tikslus. Ministras K. Trečiokas pažadėjo, kad rengiamas teisės aktas bus peržiūrėtas atsižvelgiant į Seimo narių pastabas.

Skaityti toliau →

Šiaulių rajono Šakynos mokyklos bendruomenės atstovai lankėsi LR Seime

2015-06-04

Per pastarąjį mėnesį jau trečioji Šiaulių rajono mokinių ir mokytojų ekskursija lankėsi LR Seime. Birželio 4 d. Šakynos mokyklos mokiniai ir mokytojai stebėjo Seimo posėdį, apžiūrėjo Seimo sales, diskutavo. Seimo narė R. Baškienė svečiams papasakojo apie Lietuvos Seimo rinkimų procedūrą, įstatymų projektų rengimą, susitikimus su rinkėjais, konferencijas, tarptautinius susitikimus ir kitus renginius.

Vaikams itin patiko lankytis istorinėje Kovo 11-osios salėje, kur galėjo įsijausti į Seimo narių darbą, pabūti improvizuoto Seimo posėdžio dalyviais. Jie klausinėjo kokia yra Seimo nario kasdienybė, kas sunkiausia ir pan.

Skaityti toliau →

Diskusija LR Seime dėl moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimo bei institucinių mechanizmų efektyvumo skatinimo

2015-06-03

Birželio 3 d. LR Seimo Europos informacijos biure vyko LR Seimo Moterų parlamentinės grupės ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos susitikimas dėl moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimo ir institucinių mechanizmų efektyvumo skatinimo.

Jame diskutavo Socialinių inovacijų fondo direktorės pavaduotoja Audronė Kisielienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygių galimybių skyriaus vedėja Vanda Juršėnienė, Lygių galimybių kontrolierė Edita Žiobienė, Kauno moterų užimtumo ir informacijos centro direktorė, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) pirmininkė Jūratė Puidienė, kitų nevyriausybinių moterų organizacijų bei LR Seimo Moterų parlamentinės grupės narės : Aušrinė Marija Pavilionienė, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Orinta Leiputė, Viktorija Čimilytė-Nilson, Rima Baškienė.

Skaityti toliau →

Nacionaliniame forume - dar kartą apie šeimos politiką

2015-06-01

LR Seime birželio 1 d. vyko Lietuvos nevyriausybinių organizacijų inicijuotas nacionalinis forumas "Savarankiška Lietuvos šeimos politika ir partnerystė". Jo metu apie įregistruotą Partnerystės įstatymo pataisą, žmogaus teises į saviraišką žmonijos istorijos kontekste, Lietuvos gyventojų požiūrį į tos pačios lyties porų šeimynines teises ir panašiomis temomis diskutavo Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro atstovas Vytautas Budnikas, prof. Saulius Arlauskas, psichologas prof. Gediminas Navaitis, teisės filosofas prof. Alfonsas Vaišvila, filosofas dr. Krescencijus Stoškus, rašytojas Vytautas Rubavičius, psichiatras Gintautas Vaitoška, Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, įvairių frakcijų Seimo nariai: Rimantas Dagys, Povilas Gylys, Rita Tamašunienė, Mečislovas Zaščiurinskas, Rima Baškienė.

Skaityti toliau →

Pirmoji Kuršėnų miesto šventė - be alkoholio

2015-05-30

Gegužės pabaigoje Kuršėnai tradiciškai švenčia miesto gimtadienį - tai buvo pirmoji šventė, kurioje nuspręsta švęsti blaiviai, neprekiaujant ir nevartojant alkoholio. Jaunieji policijos rėmėjai įspėjo kiekvieną, kuris bandė į šventę ateiti su parduotuvėje įsigytu alumi, kiekvienam atvykusiam akcentavo, kad ši šventė vyksta blaivioje aplinkoje.

Šventės metu vyko III-ojo Lietuvos Puodžių karaliaus, Kuršėnų miesto garbės piliečio Broniaus Radecko kūrybinio palikimo perdavimas Etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui.

Kuršėnų miesto šventės akcentu buvo Lauryno Ivinskio premijos už geriausią metų kalendorių įteikimas. Lauryno Ivinskio premija įsteigta 1990 m. ir teikiama geriausio metų kalendoriaus sudarytojui. Šiemet 26-osios Lauryno Ivinskio premijos laureatėmis tapo Birutė Poškienė - Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė ir Šiaulių universiteto studentė Inga Petkūnaitė.

Skaityti toliau →

Dvasingumo renginys Šiauliuose

2015-05-25

Gegužės 25 d. Šiaulių miesto koncertų salėje "Saulė" vykusį renginį galima pavadinti dar viena įspūdinga dvasingumo švente. Šiaulių krašto žmonėms buvo padovanotas muzikinis spektaklis pagal Juozo Židanavičiaus ir Charles'io Péguy draminę kūrybą - "Žanos d'Ark misterija". Jį režisavo talentinga režisierė Regina Steponavičiūtė, vaidino Šiaulių dramos teatro aktoriai, dainavo jaunimo kamerinis choras "Atžalynas", vadovaujamas Jurgitos Juozūnienės. Misterijos premjera vyko 2015 m. metų sausį, Šiaulių vyskupijos Šeimos centro surengtos šeimų šventės metu.

Skaityti toliau →

Susitikimas su vienuoliais bazilijonais LR Seime

2015-05-22

Seimo narė Rima Baškienė LR Seime priėmė ypatingus svečius: istorijos mokslų daktarę Aldoną Vasiliauskienę, kuri jau 30 metų bendradarbiauja su Ukrainos mokslininkais, tyrinėdama vienuolių bazilijonų veiklą Lietuvoje, Vilniaus šv. Trejybės bažnyčios kleboną Pavlo Jachimec OSBM bei iš Ukrainos atvykusį vienuolį Michailą Krečiun OSBM.

Susitikimo metu buvo prisimintas gražus bendradarbiavimas su Šiaulių rajonu (kuriame Seimo nare išrinkta R. Baškienė), Bazilionų mokykla, kuri įkurta 1773 metais, čia apsigyvenusių vienuolių bazilijonų pastangomis. Bazilijonų vienuolynui priklausė ir bažnyčia, dabar minima kaip vienas iš seniausių Lietuvoje medinės liaudies architektūros paminklų.

Skaityti toliau →

Moksleiviai domėjosi Seimo darbu, lankėsi Mišrioje Seimo narių grupėje

2015-05-20

Kovo 11-osios Akto salėje vyko Lietuvos mokinių parlamento organizuojamas projektas "Lietuvos Respublikos Seimo darbo simuliacija", kuriame moksleiviams buvo suteikta galimybė susipažinti su darbu parlamente. Simuliacijos tikslas - skatinti moksleivių domėjimąsi valstybės politika ir visuomenės aktualijomis, skatinti kompetencijų ugdymą, supažindinti su skirtingomis politinėmis ideologijomis, ugdyti pilietiškumą.

Skaityti toliau →

Seimo bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė tarėsi dėl Lietuvos kaimo vystymosi plėtros galimybių

2015-05-19

Gegužės 19 d. Seimo bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė tarėsi dėl efektyvesnių kaimo vystymosi plėtros galimybių. Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė, įsteigta 2012 m. gruodžio 13 d., vienija įvairių frakcijų atstovus, jos sudėtyje dabar yra 11 Seimo narių. 2010 m. kovo 27 d. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir didžiųjų miestų bendruomeninių organizacijų asociacijos susivienijo į nacionalinę skėtinę organizaciją - Lietuvos vietos bendruomenių sąjungą (LVBOS), kuri aktyviai dalyvauja vietos bendruomenių inicijuojamose veiklose, atstovaudama bendruomeninėms organizacijoms ministerijose, Vyriausybėje bei Seime prisideda prie vietos bendruomenių veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo. Parlamentinė grupė ėmė glaudžiai bendradarbiauti su minėta sąjunga.

Skaityti toliau →

Šioje šalyje nėra vietos šešėliui

2015-05-18

"Baltosios bangos" kvietimu į tradicinę, jau ketvirtąją akciją "Šioje šalyje nėra vietos šešėliui", vyksiančią gegužės 18 dieną visoje Lietuvoje, įsijungė ir Seimo narė Rima Baškienė bei dalis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių.

Šia akcija siekiama ugdyti atsakingą, veiklią pilietinę visuomenę bei kviesti gyventojus aktyviai prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo. Kaip ir kasmet, akciją organizuoja skaidraus verslo ženklinimo iniciatyva "Baltoji banga" ir asociacija "Investors' Forum", kartu su partneriais ? LR Vyriausybe ir Prezidentūra, Valstybine mokesčių inspekcija, "SoDra", daugiau nei 100 nevyriausybinių, verslo, švietimo įstaigų ir organizacijų, tokių kaip: "Kurk Lietuvai", VU studentų atstovybė, Legalaus verslo aljansas ir kt.

Skaityti toliau →

Paminėta tarptautinė šeimos diena - nominuota 11 naujų Šeimų ambasadorių

2015-05-16

Eilę metų Seime dirbdama Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininke raginau savivaldybes, gegužės 15 d. - Tarptautinė šeimos dieną, rengti Šeimos dienos minėjimus ir jų metu pagerbti darnias, gražiai vaikus auginančias šeimas.

Ši iniciatyva Lietuvoje įgyvendinama įvairiai. Šiaulių rajono savivaldybėje jau ketveri metai iš kiekvienos seniūnijos renkamos ir Šeimos ambasadorės vardu nominuojamos šeimos, kurios įpareigojamos būti meilės ir tikėjimo skleidėjomis, šeimos, grįstos vyro ir moters santuoka - kaip vertybės puoselėtojomis. Šeimų ambasadorių Šiaulių rajone jau - 45, šiemet nominuota 11. Man didžiulė garbė būti Šiaulių rajono Šeimų švenčių globėja.

Skaityti toliau →

Minint Skobiškių kautynių 70 - metį, pašventintas kryžius partizanams

2015-05-15

Prie paminklo Mikutaičių kaime, Šakynos seniūnijoje žuvusių partizanų artimieji, miškininkai, kultūros ir švietimo darbuotojai, moksleiviai paminėjo partizanų kautynių ir žūties 70 - metį. 1945 m. balandžio 29 d. Skobiškių miške kautynėse žuvo 22 partizanai: J. Biliūnas, J. Bernotas, A. Gedaminskas, A. Ginevičius, A. Šukys, A. Adomaitis, D. Vaitkus, J. Jurevičius, V. Norkus, J. Vilčiauskas, K. Briedis, K. Gedaminskas, K. Zybolis, M. Ramančionis, broliai P. ir B. Petrylos bei D. ir P. Klovai, S. Mituzas, V. Vasarevičius. Visi palaidoti Mikutaičiuose.

Skaityti toliau →

Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai domėjosi Šiaulių regiono ligoninių veikla

2015-05-13

Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai diskusijai dėl Šiaulių apskrities rajonuose teikiamų antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ligoninių veiklos) į Lietuvos Respublikos Seimą pasikvietė Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Šiaulių krašto savivaldybių ir ligoninių vadovus.

Buvo išsakyta daug pastabų dėl numatyto gimdymo paslaugos panaikinimo VšĮ Radviliškio ligoninėje, nes gimdymų skaičius keliomis dešimtimis mažesnis negu nustatyta LR Vyriausybės nutarimu (300 gimdymų metams). Radviliškio rajono gyventojai pageidauja, kad ši paslauga liktų Radviliškyje ir dėl to kreipėsi į Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinę grupę. VšĮ Radviliškio ligoninės direktorė Danutė Povelauskienė akcentavo, kad ši paslauga yra ligoninei nuostolinga, o 30 km iki Šiaulių Motinos ir vaiko klinikos nėra tolimas atstumas, siekiant pagrindinio tikslo - vaiko ir motinos saugumo ir paslaugų kokybės.

Skaityti toliau →

Fondo "Švieskime vaikus" akcija Šiauliuose

2015-05-11

Labdaros ir paramos fondas "Švieskime vaikus", kurios steigėjai - kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis ir dainų autorius bei atlikėjas Andrius Mamontovas šių metų balandžio 21 d. pradėjo "Vaikų bibliotekėlės" dovanojimo akciją visoms Lietuvos mokykloms, vaikų darželiams, bibliotekoms, vaikų ligoninėms ir vaikų globos namams. Akcijos organizatoriai jau aplankė Elektrėnų, Rietavo, Plungės, Kėdainių, Raseinių, Pakruojo, Rokiškio ir Zarasų bibliotekas, dovanodami vaikiškų knygelių komplektus. Tai fondo vykdomo nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatų bei vaikiškos lietuvių literatūros klasikų knygos.

Skaityti toliau →

Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinė grupė atsinaujinusia sudėtimi tęsia savo veiklą

2015-05-05

Jau trečia kadencija LR Seime dirba Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinė grupė, kurios nariais yra visi su Šiaulių kraštu susiję Seimo nariai: išrinkti šiame krašte ar čia gimę, gyvenę, dirbę. Eilė metų sutelkto darbo duoda svarių rezultatų, sprendžiant Šiaulių krašto problemas, tarpininkaujant dėl vienų ar kitų objektų finansavimo.

Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinę grupę dabar sudaro 13 Seimo narių. Pirmininkas ir pavaduotojas renkami rotacijos principu. Nuo 2015-05-05 Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinė grupės pirmininke išrinkta Alma Monkauskaitė, pavaduotoja - Rima Baškienė.

Skaityti toliau →

LR Seime svečiavosi Šiaulių rajono Žarėnų mokyklos delegacija

2015-05-05

Gegužės 5 d. LR Seimo narės Rimos Baškienės kvietimu į LR Seimą atvyko gausi Šiaulių rajono Žarėnų mokyklos mokinių, mokytojų ir darbuotojų delegacija. Parlamentarė nuolat surengdama tokias ekskursijas, supažindina atvykusiuosius su Seimo darbu, aprodo Seimo sales. Ekskursijos dalyviai turėjo galimybę stebėti Seimo plenarinį posėdį, kuriame tuo metu vyko Alkoholio kontrolės įstatymo svarstymas. Mokiniams paliko įspūdį diskusija apie alkoholio žalą.

Skaityti toliau →

Pagerbti medicinos darbuotojai

2015-04-27

Respublikinės Šiaulių ligoninės medikai ir gausus būrys svečių Medicinos darbuotojų dieną minėjo mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje - Naisiuose. Čia juos pakvietė kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis, dovanodamas "Naisių vasaros teatro" spektaklį J. Žemaitės "Mano locna laimė".

Naisių vasaros teatro bendruomenės kultūros rūmuose įvykusiame šventiniame renginyje nestigo pagarbos bei padėkos medicinos darbuotojams, nes būtent jie lydi mus nuo pirmųjų gimimo akimirkų. Į juos kreipiame viltingus žvilgsnius prispausti ligos ir skausmo. Tai žmonės, prisiėmę atsakomybės už gyvybę naštą. Sveikinimo žodžius ir linkėjimus išsakė J E Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, LR ministro pirmininko patarėjas medicinos klausimais Antanas Vinkus, LR Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Šiaulių miesto savivaldybės vicemeras Stasys Tumėnas, kiti garbingi svečiai. Medicinos darbuotojų dienos proga savo kolektyvu džiaugėsi Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinis direktorius Petras Simavičius.

Skaityti toliau →

1 2 3 4 5 6 7 8


Nuorodos

249 įstatymų projektai →
314 pasiūlymų įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11